Laden...

In september meer faillissementen uitgesproken door de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > In september meer faillissementen uitgesproken door de rechter
Den Haag, 13 oktober 2020

Rechtbanken hebben in september 306 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 70 meer dan een maand eerder, waarmee een einde lijkt te komen aan de aanzienlijke daling die sinds mei van dit jaar zichtbaar was. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Raad voor de rechtspraak.

 

Faillissementen
Aantal uitgesproken faillissementen in de afgelopen 13 maanden.
  • Rechtspersonen
  • Natuurlijke personen

Vorige maand gingen 233 rechtspersonen (bedrijven/organisaties) en 73 natuurlijke personen (individuen) failliet. De oorzaak van de stijging (en eerdere daling) is niet onderzocht. Het is daarom niet met zekerheid te zeggen of deze verband houdt met de coronacrisis.

Trendbreuk

Met de stijging van het aantal faillissementen lijkt (voorlopig) een einde te komen aan een periode waarin relatief weinig partijen het faillissement van een schuldenaar aanvroegen. Het aantal faillissementsrekesten was vanaf mei opvallend laag. Bovendien is in de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak (onder 2.3) aangegeven dat de rechter bij de inhoudelijke beoordeling van een faillissementsaanvraag naar alle relevante omstandigheden zal kijken, waaronder ook de coronacrisis en de daarmee samenhangende (economische) situatie. Dit leidt er toe dat rechters op dit moment ondernemingen die in de kern gezond zijn, niet snel failliet zullen laten gaan. Mogelijk spelen ook de steunmaatregelen van de overheid een rol.

Hoe verloopt een faillissement?

Als een bedrijf of persoon rekeningen niet meer betaalt, kan een faillissement worden uitgesproken door de rechtbank. Dit gebeurt duizenden keren per jaar. Als een bedrijf of persoon failliet wordt verklaard, benoemt de rechtbank een curator. De curator onderzoekt of een doorstart mogelijk is, beheert en verkoopt zo nodig de bezittingen van de failliete boedel. De curator zorgt er vervolgens voor dat, binnen wettelijke regelingen, aan de schuldeisers kan worden uitgekeerd of dat een burger kan worden toegelaten tot een wettelijke schuldsanering.

Open data

De faillissementscijfers worden maandelijks gepubliceerd en zijn ook beschikbaar als open data. Daarnaast worden alle uitgesproken faillissementen opgenomen in het openbare Centraal Insolventieregister.

Meer informatie: Faillissementscijfers

Uitspraken