Lid Raad benoemd tot directeur-generaal bij ministerie BZK

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Lid Raad benoemd tot directeur-generaal bij ministerie BZK
Den Haag, 28 mei 2014

Mevrouw drs. S.M. (Simone) Roos is door de ministerraad benoemd tot directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De voordracht is gedaan door minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2014.

Simone Roos (1964) werkt sinds september 2009 als lid van de Raad voor de rechtspraak. In deze bestuurlijke functie is zij portefeuillehouder van zeven rechtbanken en landelijk verantwoordelijk voor onder andere HRM/MD, organisatieontwikkeling en een aantal bedrijfsvoeringonderwerpen. Ook is zij eindverantwoordelijk voor de Shared Service Organisaties (SSO) van de Rechtspraak, het Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak, en - samen met het OM - voor het opleidingsinstituut van de Rechterlijke Macht, SSR.  De afgelopen jaren heeft zij mede leiding gegeven aan een aantal ingrijpende organisatieveranderingen in de Rechtspraak: onder meer de herziening van de gerechtelijke kaart en het programma Kwaliteit en Innovatie.

Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht. Zij bevordert dat gerechten hun werk – het rechtspreken – goed kunnen doen. De Raad behartigt de belangen van de Rechtspraak bij de politiek en de regering, in het bijzonder de minister van Veiligheid en Justitie.

Uitspraken

Meest gelezen berichten