Laden...

Miljoenen uitspraken uit Europese landen nu online doorzoekbaar

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Miljoenen uitspraken uit Europese landen nu online doorzoekbaar
Den Haag, 25 mei 2016

Het is sinds kort mogelijk om online te zoeken in ruim 4 miljoen nationale en Europese uitspraken die voorzien zijn van een European Case Law Identifier (ECLI).

Vergrootglas op tijdschrift

Door deze nieuwe zoekmachine (europa.eu) wordt rechtspraak over de grenzen heen een stuk toegankelijker. Dat is belangrijk want Europese wetgeving wordt steeds belangrijker en werkt steeds meer door op nationaal niveau; kennis van de jurisprudentie uit andere landen is daarom onmisbaar.

ECLI

9 lidstaten van de Europese Unie (waaronder Nederland) hebben ECLI-nummers al ingevoerd, 9 andere EU-landen zijn ermee bezig. Ook het Europees Hof van Justitie, het Europees Patentbureau, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Europese databank JuriFast kennen deze nummers aan hun uitspraken toe.

De ECLI is een Europese standaard voor het nummeren van rechterlijke uitspraken. Elke uitspraak heeft een uniek nummer. Deze standaard is eind 2010 vastgesteld door de Raad van Ministers van de Europese Unie. De ECLI is voor Nederland de opvolger van het Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN), zie ook: Meer informatie over ECLI en LJN.

Zoekmachine

De ECLI-zoekmachine is ontwikkeld door de Europese Commissie. Daarnaast werken 16 organisaties uit 10 landen samen in het project Building on the European Case Law Identifier (bo-ecli.eu). De doelstelling is om – voortbouwend op ECLI – rechtspraak over de grenzen heen toegankelijker te maken.

Marc van Opijnen, namens Nederland betrokken bij het project, zegt dat de nieuwe zoekmachine een belangrijke stap voorwaarts is. ‘Maar er is nog veel voor verbetering vatbaar. Meer landen en gerechten kunnen een ECLI aan hun uitspraken toevoegen en hun databanken aansluiten op de zoekmachine. En de doorzoekbaarheid kan nog aanzienlijk worden verbeterd door slimme software toe te passen. Een project van deze omvang en complexiteit vereist een lange adem.’

De zoekmachine kan worden geraadpleegd via het Europese e-justice portaal (europa.eu). Op deze pagina staat ook uitleg.

Uitspraken