Laden...

Moeten er meer rechters zijn met een niet-westerse achtergrond?

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Moeten er meer rechters zijn met een niet-westerse achtergrond?
Den Haag, 14 augustus 2018

Regelmatig wordt er gesproken over het kleine aantal rechters met een niet-westerse achtergrond. Vandaag pleitte D66-Kamerlid Maarten Groothuizen ervoor de diversiteit onder rechters te vergroten. Hoe kijkt de Rechtspraak tegen dit onderwerp aan?

Marieke Koek (president gerechtshof Den Haag en voorzitter van de Landelijke selectiecommissie rechters) geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Moeten er meer rechters komen met een niet-westerse achtergrond?

'In de Rechtspraak werken al veel collega’s met niet-westerse achtergrond, maar het gaat dan vooral om mensen die geen rechter zijn. Er is een aantal rechters en rechters in opleiding van niet-westerse komaf. Maar het zou goed zijn als zich meer juristen van uiteenlopende culturele achtergronden voor de rechtersopleiding zouden opgeven. De samenleving is diverser samengesteld en het is belangrijk dat mensen zich in het algemeen kunnen herkennen in degenen die rechtspreken. Dit vergroot het vertrouwen in de rechtsstaat, en daarmee het draagvlak en het gezag van de rechter. Meer diversiteit kan daaraan bijdragen, of het nu gaat om culturele achtergrond of bijvoorbeeld de verhoudingen op het gebied van gender: gelet op de grote instroom van vrouwen afgelopen jaren zouden er ook wel meer mannen mogen solliciteren.'

Heeft de achtergrond van een rechter invloed op zijn uitspraak?

'Rechters worden geselecteerd en opgeleid om onafhankelijk, onpartijdig, integer en deskundig recht te spreken. Persoonlijke voorkeuren, achtergronden of opvattingen van de rechter behoren bij de behandeling en beoordeling van rechtszaken geen enkele rol te spelen.'

Hoe probeert de Rechtspraak meer diversiteit onder rechters te krijgen?

'De Rechtspraak voert op dit moment geen specifiek diversiteitsbeleid. Wel proberen we het personeelsbeleid zo in te richten dat de Rechtspraak voor iedereen een aantrekkelijke werkgever kán zijn. Zo mogen er tijdens de selectieprocedure van rechters geen barrières zijn voor mensen met een bepaalde culturele achtergrond. In 2013 is de procedure vernieuwd, waarbij specifiek is gelet op neutrale beoordelingsinstrumenten. Ook krijgen de mensen die kandidaten selecteren een training om zo neutraal mogelijk te selecteren. Een aantal van deze selecteurs is ook zelf van niet-westerse achtergrond. Daarnaast hebben we onze arbeidsmarktcommunicatie rondom de werving van rechters aangepast zodat een meer diverse groep mensen wordt bereikt.'

Beoordeelt de Rechtspraak kandidaat rechters met een andere achtergrond anders?

'Nee, tijdens de selectieprocedure is voor iedereen gelijk. Bij de selectie en opleiding van rechters worden geen concessies gedaan aan de kwaliteit en de inhoud.'

Waarom zijn er zo weinig rechters met een niet-westerse achtergrond?

'‘Hier is helaas geen eenvoudig antwoord te geven. Binnen de Rechtspraak voeren we het gesprek hoe we ervoor zorgen dat iedereen, van welke achtergrond ook, zich welkom voelt binnen onze organisatie en daar ook op langere termijn graag blijft werken. Die boodschap dragen we ook naar buiten uit: als je de rechtenstudie hebt gevolgd, over de Nederlandse nationaliteit beschikt, 2 jaar juridische werkervaring hebt opgedaan en graag werk doet waarmee je direct bijdraagt aan de samenleving, ben je welkom om te solliciteren.'

Uitspraken