Laden...

Nu ook online rechtspraak voor burgers bij de eKantonrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Nu ook online rechtspraak voor burgers bij de eKantonrechter
Den Haag, 03 juni 2014

Vanaf deze week kunnen burgers online een rechtszaak bij de eKantonrechter starten, voeren en volgen. Verzekeraars en advocaten kregen al eerder de mogelijkheid digitaal een rechtszaak te voeren.

De eKantonrechter behandelt relatief eenvoudige geschillen op het gebied van ‘wonen, werken en winkelen’. De procedure verloopt digitaal. De mondelinge behandeling tijdens de zitting blijft gehandhaafd.

Consumentenbond

De invulformulieren voor het voorleggen van het geschil aan de eKantonrechter zijn ontwikkeld in samenwerking met het onderzoekspanel van de Consumentenbond. “Wij willen graag weten hoe gebruikers online rechtspraak ervaren”, aldus Tanja Dompeling, voorzitter van de stuurgroep eKantonrechter. “Deze vernieuwing is bedoeld om de toegang tot de rechter makkelijker te maken. Dat moet dan ook wel zo werken.”

Toegankelijker

De verlaging van deze drempel is ook voor de Consumentenbond van groot belang. Bart Combée, directeur Consumentenbond: “Hiermee wordt de rechter toegankelijker voor consumenten en wij zijn blij dat ons panel daar een actieve bijdrage aan heeft kunnen leveren." Behalve de Consumentenbond waren ook het Verbond van Verzekeraars en rechtsbijstandsverzekeraars vanaf de start betrokken bij het programma eKantonrechter.

Gefaseerde invoer

In oktober 2013 kregen rechtsbijstandsverzekeraars als eerste toegang tot de eKantonrechter. In april volgden de meeste advocaten (zij die een rekening-courant hebben bij de Rechtspraak). Deze week volgden dus burgers. In de zomer krijgen ook bedrijven toegang. Als een burger samen met een bedrijf een rechtszaak wil starten, moet hij nog even geduld hebben. Er is bewust gekozen voor een gefaseerde invoering om te kijken of alles naar behoren werkt. Dat is tot nu steeds zo geweest.

Werkwijze

Partijen leggen samen een geschil online voor aan de eKantonrechter. De rechter beoordeelt of het geschil geschikt is voor deze procedure. Deze snelle vorm van rechtspraak is alleen mogelijk voor zaken waarbij geen uitgebreid feitenonderzoek of getuigenverhoor nodig is. De eKantonrechter doet binnen acht weken uitspraak. Zaken kunnen vanuit het hele land digitaal worden ingediend. De rechtbanken Rotterdam en Oost-Brabant behandelen ze.

Uitspraken