Laden...

Prinsjesdag: tekort Rechtspraak aangevuld

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Prinsjesdag: tekort Rechtspraak aangevuld
Den Haag, 18 september 2018
Het kabinet geeft in de vandaag verschenen Miljoenennota en bijbehorende Rijksbegroting (rijksoverheid.nl) aan het financiële tekort van 40 miljoen euro van de Rechtspraak dit jaar aan te vullen. In een eerste reactie zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, dat hiermee de acute geldzorgen zijn opgelost. ‘Maar het is geen structurele oplossing. Volgend jaar hoopt de Rechtspraak tot afspraken te komen met de regering die zorgen voor een structurele oplossing.’

Financiering

Frits Bakker, voorzitter Raad voor de rechtspraak
Frits Bakker, voorzitter Raad voor de rechtspraak

Door een vertraagd digitaliseringsprogramma en een forse afname van het aantal rechtszaken zit de Rechtspraak in financieel zwaar weer. Bakker: ‘We doen er alles aan om weer financieel gezond te worden. Een belangrijk deel van de tekorten wordt veroorzaakt door de grote daling van het aantal zaken in combinatie met de manier waarop de Rechtspraak wordt gefinancierd. De Rechtspraak wordt per zaak betaald. Doordat er fors minder zaken voor de rechter zijn gekomen krijgen we veel minder geld, terwijl de vaste kosten gelijk blijven.’ Ook biedt het huidige systeem volgens Bakker geen ruimte voor noodzakelijke innovatie, terwijl de Rechtspraak mee moet kunnen gaan met de eisen die de maatschappij stelt.

Op dit moment doet de Rechtspraak samen met het ministerie voor Justitie en Veiligheid onderzoek naar de knelpunten van het financieringssysteem, wat volgens deskundigen niet goed functioneert.

Video

Frits Bakker (voorzitter Raad voor de rechtspraak) geeft antwoord op verschillende vragen over de financiering van de Rechtspraak.

Vergoeding

Een andere oorzaak voor het tekort zit volgens Bakker in de forse bezuinigingen die het kabinet Rutte II aan de Rechtspraak heeft opgelegd. In totaal krimpen de inkomsten hierdoor met ongeveer 10 procent. Een deel van deze bezuinigingen is gerealiseerd door efficiency maatregelen in de bedrijfsvoering en een verlaging van de huisvestingskosten, bijvoorbeeld door in gerechtsgebouwen kantoorruimte te verhuren aan andere organisaties. Het resterende deel zou gerealiseerd worden door de besparingen die de digitalisering moet opleveren, maar de digitalisering is flink vertraagd waardoor dit deel van de bezuinigingen niet kan worden ingevuld.

Bakker: ‘Dit jaar vult de minister het tekort aan, maar van een blanco cheque is natuurlijk geen sprake. Daarom laten we een externe partij de hele organisatie doorlichten en zoeken naar manieren om de begroting weer meer in evenwicht te krijgen. Wat we ook laten onderzoeken is het veel gehoorde geluid op de werkvloer dat rechtszaken de afgelopen jaren bewerkelijker en tijdrovender zijn geworden. Als dit klopt, dan moet dit ook terug te zien zijn in de vergoeding die wij hiervoor ontvangen.’

Uitspraken