Laden...

Procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering van start

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering van start
Den Haag, 27 september 2019

Vanaf 1 oktober 2019 worden procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering ingevoerd. Zo vervalt bijvoorbeeld het pleidooi voor zaken waarin de dagvaarding wordt betekend op of 1 na oktober 2019. Ook wordt de term ‘comparitie’ vervangen door de term ‘mondelinge behandeling’.

De procesrechtelijke vernieuwingen hebben er toe geleid dat de procesreglementen, waarin het Wetboek van Rechtsvordering van toepassing is, zijn gewijzigd. De gewijzigde versies zijn al te raadplegen op www.rechtspraak.nl en worden binnen enkele dagen gepubliceerd in de Staatscourant. 

Het gaat om de volgende reglementen:

a) Procesreglement voor civiel rol van de kantonsectoren
b) Procesreglement dagvaardingszaken handel rechtbanken
c) Procesreglement dagvaardingszaken hoven
d) Procesreglement verzoekschrift procedures handel- en insolventie Hoven
e) Procesreglement verzoekschriftprocedures familie Hoven

Journalen handelszaken en handel gerechtshoven

De formulieren B, H en V zijn zo gewijzigd dat een aantal formulieren is uitgebreid met de mogelijkheid om een mondelinge behandeling te vragen of juist af te zien van mondelinge behandeling. Meer informatie over Procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering vind je in onze eerdere berichtgeving op Rechtspraak.nl.

Uitspraken