Laden...

Procesreglement homologatie onderhands akkoord gepubliceerd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Procesreglement homologatie onderhands akkoord gepubliceerd
Den Haag, 24 november 2020
De Rechtspraak publiceert vandaag een nieuw procesreglement met betrekking tot een bijzondere categorie insolventiezaken. Het reglement is opgesteld omdat op 1 januari 2021 de Wet homologatie onderhands akkoord in werking treedt. Door de nieuwe wet kunnen ondernemingen, hun schuldeisers en aandeelhouders bij een dreigend faillissement een bindend onderhands akkoord sluiten. Als dit akkoord wordt bekrachtigd door de rechter, geldt het voor alle schuldeisers – ook zij die niet met het akkoord hebben ingestemd.

De wet, die zijn oorsprong vindt in de vorige financiële crisis, moet voorkomen dat bedrijven failliet worden verklaard terwijl zij nog wel (deels) levensvatbaar zijn. Een onderhands akkoord kan een manier zijn om schulden te herstructureren en zo een faillissement af te wenden, is de gedachte. Pas als de rechter oordeelt dat het akkoord aan alle wettelijke eisen voldoet, is het akkoord bindend. In het nieuwe procesreglement is onder meer te lezen hoe betrokken partijen een verzoek met betrekking tot de homologatie van een onderhands akkoord kunnen indienen bij de rechtbank.

Het nieuwe procesreglement treedt op 1 januari 2021 in werking en is te vinden op de reglementen-, procedures- en formulierenpagina.

Uitspraken