Proef met telehoren in Almelo

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Proef met telehoren in Almelo
Den Haag, 19 oktober 2016

De rechtbank Overijssel, locatie Almelo, heeft zich gevoegd in het rijtje rechtbanken dat experimenteert met telehoren in strafzaken. Dordrecht, Amsterdam en Arnhem gingen Almelo voor.

Telehoten in de rechtbank van Almelo
Telehoren rechtbank Almelo

De proef in Almelo is de aftrap van verdere landelijke invoering van telehoren. Het is de bedoeling dat op termijn alle raadkamers in gerechten via telehoren kunnen beslissen over de verlenging van gevangenhouding van verdachten. Verdachten die in detentie zitten, hoeven hierdoor niet meer vervoerd te worden naar de rechtbank. Ze kunnen vanuit de gevangenis aan de zitting deelnemen. Via een directe beeld- en geluidsverbinding (videoconferentie) zien en horen de procesdeelnemers elkaar. Dit levert, naast tijdwinst en besparing op vervoerskosten, ook een bijdrage aan de veiligheid in de zittingszaal.

Sinds 2015 is een projectteam bij het ministerie van Veiligheid en Justitie bezig om telehoren bij raadkamerzitingen in te voeren. Er is geen vastgesteld tijdpad voor de invoering van telehoren; er wordt steeds gekeken naar de lokale behoefte en middelen.   

Uitspraken

Meest gelezen berichten