Raad: goeden lijden onder kwaden bij schrappen dwangsom uit Wob

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Raad: goeden lijden onder kwaden bij schrappen dwangsom uit Wob
Den Haag, 01 oktober 2014
Door de dwangsom uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te schrappen, worden ook mensen getroffen die geen misbruik van de Wob maken. Daarom adviseert de Raad voor de rechtspraak minister Plasterk in een wetgevingsadvies te bekijken of er alternatieven zijn voor het schrappen van de dwangsom uit de Wob.
 
De Wob regelt dat overheden binnen zes weken op een verzoek om informatie moeten reageren. Als zij dat niet doen, kunnen indieners van het verzoek een dwangsom eisen, oplopend tot 1.260 euro.

Misbruik

Gebleken is dat er misbruik van deze regeling wordt gemaakt. Gemeenten worden bijvoorbeeld op het verkeerde been gezet door Wob-verzoeken te verhullen in offertes of sollicitatiebrieven. Gemeenten die niet of te laat reageren, worden geconfronteerd met een dwangsomeis. Om dit misbruik tegen te gaan, wil minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) de dwangsom uit de Wob halen.

Beroep

De Raad voor de rechtspraak zegt in een advies op dit wetsvoorstel, dat niet uit het oog mag worden verloren dat er ook personen en bedrijven zijn die een Wob-verzoek alleen doen om duidelijkheid te krijgen in een bepaalde situatie. Zij worden door dit wetsvoorstel geraakt. Weliswaar blijft het mogelijk rechtstreeks beroep in te stellen tegen het niet tijdig nemen van een besluit over het verstrekken van informatie, maar de Raad merkt op dat dit voor sommigen een te hoge drempel kan zijn. Ook denkt de Raad dat een neveneffect kan zijn dat overheden minder snel op verzoeken om informatie reageren.    

Alternatieven

Als alternatieven draagt de Raad aan dat in de Wob kan worden opgenomen dat bij omvangrijke verzoeken een langere termijn geldt voor het verstrekken van informatie. Een andere mogelijkheid is een speciaal formulier voor te schrijven voor Wob-verzoeken, zodat er geen verkapte Wob-verzoeken kunnen worden gedaan.  

Uitspraken

Meest gelezen berichten