Laden...

Raad voor de rechtspraak waarschuwt: zie voorarrest niet als een lichtvoetige maatregel

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Raad voor de rechtspraak waarschuwt: zie voorarrest niet als een lichtvoetige maatregel
Den Haag, 14 februari 2018

Vanavond wordt de Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme besproken in de Tweede Kamer. De nieuwe wet moet onder andere het verlengen van voorarrest voor verdachten van  terroristische misdrijven mogelijk maken. De Raad voor de rechtspraak waarschuwt om het voorarrest niet als een lichtvoetige maatregel te zien en daar zorgvuldig mee om te gaan.

De voorgestelde wet heeft drie speerpunten. Ten eerste de mogelijkheid om het voorarrest te verlengen zonder dat er sprake is van ernstige bezwaren tegen de verdachte. Nu is voorarrest zonder ernstige bezwaren (een sterkere vorm van verdenking dan alleen een redelijk vermoeden van schuld) al mogelijk, maar verlenging nog niet. Het tweede speerpunt is gericht op het verruimen van mogelijkheden om DNA onderzoek te doen bij de verdachte. Tot slot noemt de nieuwe wet een brede aangifteplicht voor een ieder die kennis draagt van terroristische misdrijven.

Dilemma

In zijn advies (pdf, 0 B) vraagt de Raad voornamelijk aandacht voor het eerste speerpunt: de verlenging van het voorarrest. De rechter staat hierbij voor een dilemma; hij wordt gevraagd om ingrijpende beslissingen te nemen. Bij verdachten van terroristische misdrijven kan sprake zijn van summiere, niet toetsbare informatie, zoals een anonieme tip of informatie van de AIVD. Daarbij loopt de rechter het risico dat hij een onschuldig persoon voor lange duur van zijn vrijheid berooft, dan wel een persoon die voor de maatschappij een ernstige bedreiging vormt in vrijheid stelt.

Uitspraken