Laden...

Rapport werkdruk overhandigd aan vakbond en minister

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Rapport werkdruk overhandigd aan vakbond en minister
Den Haag, 24 april 2024

Voor het aanpakken van de werkdruk binnen de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie bestaat geen ‘silver bullet’. Wel kunnen op verschillende terreinen maatregelen worden genomen die ieder voor zich en in samenhang kunnen bijdragen aan vermindering en beheersing van de werkdruk. Dit is de conclusie van het rapport Verkenning Werkdruk Rechtspraak en Openbaar Ministerie (NVvR.org) dat verkenner Jaap Winter dinsdagmiddag overhandigde aan minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind en Marc Fierstra, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR).

Aanleiding

[vlnr: Franc Weerwind, Jaap Winter, Marc Fierstra]

In de arbeidsvoorwaardenovereenkomst van juni 2023 spraken de NVvR en de minister af dat een onafhankelijke verkenner onderzoek zou doen naar de werkdrukproblematiek binnen de rechterlijke macht, waarop Jaap Winter werd gevraagd om dit onderzoek te leiden. Hierop volgden tal van gesprekken waaraan naast de vakbond en het ministerie ook vertegenwoordigers van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie deelnamen.

Aanbevelingen

De verkenner doet in zijn rapport tientallen aanbevelingen die de werkdruk kunnen verminderen. De aanbevelingen zijn onder te verdelen in verschillende thema’s, waaronder arbeidsvoorwaarden en de bredere inzet van juridische ondersteuning. De Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen roepen de NVvR en de minister op snel overeenstemming te bereiken over de voorstellen die zien op de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van rechters en officieren.

De Rechtspraak bestudeert de aanbevelingen en bekijkt hoe deze een plek kunnen krijgen naast of binnen de al bestaande initiatieven om de werkdruk terug te dringen.

Uitspraken