Rechtbanken vragen om feedback

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Rechtbanken vragen om feedback
Den Haag, 08 januari 2015

De rechtbanken Den Haag en Noord-Holland vragen vanaf deze maand aan betrokkenen hoe zij de gang van zaken in de rechtszaal en het gerechtsgebouw hebben ervaren. De bedoeling is dat rechters en bodes waar mogelijk hun voordeel doen met opmerkingen.

Mensen die zich bij een van de rechtbanken melden, wordt gevraagd of zij na afloop van de rechtszaak bereid zijn een online-vragenlijst in te vullen. Als zij instemmen, krijgen ze na afloop door een onafhankelijk onderzoeksbureau de vragenlijst gemaild. Particulieren én professionals, zoals advocaten en deurwaarders, wordt gevraagd mee te doen. Pas als de uitspraak in de betreffende zaak is gedaan, gaan de antwoorden naar de rechter.

Bij de rechtbank Noord-Holland gaat het om kantonzaken en strafzaken. Bij de rechtbank Den Haag wordt feedback gevraagd over bestuurszaken, handelszaken en familie- en jeugdzaken. In de vragenlijst staan ook meer algemene vragen over de dienstverlening. Is bijvoorbeeld goed aangegeven in welke zaal de rechtszaak is waar zij voor komen? En worden advocaten voldoende ondersteund bij hun werk?

De vragenlijst is een aanvulling op het onlangs uitgevoerde klantwaarderingsonderzoek. Dat onderzoek geeft inzicht in de algemene mate van tevredenheid over de dienstverlening door gerechten. De vragenlijst, die tot eind april kan worden ingevuld, moet meer specifieke informatie opleveren.

Uitspraken

Meest gelezen berichten