Laden...

'Rechtspraak kiest voor nabijheid en maatschappelijke effectiviteit'

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > 'Rechtspraak kiest voor nabijheid en maatschappelijke effectiviteit'
Den Haag, 15 april 2019

Rechters die dicht bij de samenleving staan: daar blijft de Rechtspraak zich de komende jaren voor inzetten. Dit blijkt uit het vandaag verschenen Jaarverslag Rechtspraak 2018. Ondanks een lastig jaar vol uitdagingen zijn veel innovatieve projecten gestart die de rechter toegankelijker maken en zich richten op het daadwerkelijke oplossen van problemen. Daarmee toont de Rechtspraak haar vitaliteit, zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

Jaarverslag 2018 - Videoboodschap Henk Naves

De Rechtspraak zette in 2018 in op innovatie: veel projecten gericht op maatschappelijk effectieve rechtspraak zagen het levenslicht. Initiatieven zoals de wijkrechter, regelrechter en de nieuwe aanpak van schulden stellen de oplossing van het probleem centraal. ‘Deze initiatieven hebben gemeen dat ze kiezen voor samenwerking, aanpak van multi-problematiek en – misschien wel het belangrijkste – een duurzame oplossing van het probleem’, aldus Henk Naves. ‘Tegelijkertijd verlagen ze de drempel die veel mensen ervaren als ze een rechtszaak willen starten, door eenvoudige procedures tegen lage kosten aan te bieden.’

Financieel tekort

Hoewel er breed werd ingezet op innovatie, was 2018 was ook een pittig jaar voor de Rechtspraak. Naves: ‘Een aantal vanzelfsprekende zaken moet achter onze voordeur op orde komen: de digitalisering, de verbinding met al onze medewerkers en de financiering. In 2018 werd de Rechtspraak opnieuw geconfronteerd met een financieel tekort, onder meer vanwege een vertraagd digitaliseringsprogramma, opgelegde bezuinigingen en het teruglopende aantal rechtszaken. Tegelijkertijd nam de zwaarte en complexiteit van de zaken die we behandelden toe.’

Minder rechtszaken

De Rechtspraak handelde vorig jaar 1.533.570 zaken af. Dat is 4 procent minder dan in het jaar daarvoor. De grootste daling deed zich voor bij bestuursrecht: het aantal belastingzaken nam af met 22 procent ten opzichte van 2017. Maar de daling was lang niet overal even sterk. Het aantal afgehandelde kantonzaken bleef bijvoorbeeld nagenoeg gelijk. Naves: ‘Dat we nog zo’n groot aantal zaken hebben afgehandeld, laat het robuuste karakter van de Rechtspraak zien. Ondanks de uitdagingen die we als organisatie kennen, streeft de rechter ernaar om gezaghebbend te zijn en te blijven.’

Toekomst

Naves ziet het als zijn taak om de Rechtspraak de komende jaren opnieuw richting te geven. ‘Ik ga me sterk maken voor een cultuurverandering om ervoor te zorgen dat we als Rechtspraak mee blijven gaan in het tempo van de maatschappelijke ontwikkelingen. Hoewel verwezenlijking van die ambitie tijd en geduld zal vragen, is deze weg voor mij onvermijdelijk.’

Uitspraken