Rechtspraak reageert op Troonrede en Miljoenennota

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Rechtspraak reageert op Troonrede en Miljoenennota
Den Haag, 16 september 2014

De grondrechten van burgers spelen een belangrijke rol in de Troonrede van de Koning dit jaar. Maar in de vandaag gepresenteerde Miljoenennota gaat de aandacht vooral uit naar de versterking van de strafrechtketen bij de aanpak van terrorisme. De Raad voor de rechtspraak signaleert dat er een spanning kan zijn tussen de grondrechten van burgers aan de ene kant en het oplossen van dringende maatschappelijke problemen aan de andere kant. De Raad zal bij de advisering over wetsvoorstellen toetsen of de grondrechten van burgers voldoende gegarandeerd zijn.

Griffierechten

Uit de Miljoenennota blijkt verder dat het kabinet van plan is de griffierechten minder fors te verhogen (32 miljoen euro in plaats van 45 miljoen euro). Griffierechten is het geld dat betaald moet worden voor een gang naar de rechter. De Raad voor de rechtspraak signaleerde eerder in juni 2013 in een wetgevingsadvies  al dat een verhoging van de griffierechten op gespannen voet kan staan met de toegang tot de rechter

Toegang tot de rechter

Ondanks dat het kabinet nu aankondigt de griffierechten minder fors te verhogen, blijft het de vraag of de toegang tot de rechter voldoende gewaarborgd is. Dit betreft met name de toegang tot de kantonrechter voor kleine geschillen en de toegang tot hoger beroep. De Raad voor de rechtspraak zal de uitwerking van de plannen uit de Miljoenennota op deze punten met extra aandacht beoordelen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten