Laden...

Rechtspraak waarschuwt voor problemen uitwonende studenten door knellende wetgeving

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Rechtspraak waarschuwt voor problemen uitwonende studenten door knellende wetgeving
Den Haag, 09 juni 2022

In een onlangs verschenen wetgevingsadvies over de herinvoering basisbeurs (pdf, 225 KB) vraagt de Raad voor de rechtspraak aandacht voor een probleem dat in de huidige studiefinancieringspraktijk als knellend wordt ervaren.  Het gaat om zaken waarin ouders en studenten onder hetzelfde Basisregistratie personen (brp-)adres ingeschreven zijn, terwijl zij volstrekt gescheiden huishoudens voeren, met de daarmee gepaard gaande kosten. Een en ander leidt soms tot terugvorderingen die moeilijk uit te leggen zijn.

De Raad zet in het wetgevingsadvies vraagtekens bij bepaalde terugvorderingen die in de huidige wetgeving voorkomen. Dit speelt wanneer  studenten buiten hun schuld niet in staat zijn aan te tonen dat zij een van hun ouders gescheiden huishouding voeren. Dit kan ertoe leiden dat deze studenten volgens de wettelijke bepalingen geen recht hebben op een uitwonendenbeurs, terwijl zij wél de kosten van uitwonende studenten hebben gehad. Daardoor kunnen zij bijzonder lastig in hun (duurdere) levensonderhoud voorzien.

Maatwerk mogelijk maken

Hoewel de Raad inhoudelijk geen opmerkingen heeft over het ter advisering voorliggende wetsvoorstel, uit hij wel zijn zorgen over de uitwerking van de huidige wetgeving in de praktijk.  Als ouders en studenten op hetzelfde adres zijn ingeschreven, terwijl zij volstrekt gescheiden huishoudens voeren met de daarmee gepaard gaande kosten, kunnen studenten  in de knel komen als zij geen uitwonendenbeurs krijgen.  De huidige wetgeving hieromtrent wordt door de hoger beroepsrechter  als knellend ervaren. De Raad verzoekt de minister deze regeling zo aan te passen, dat maatwerk mogelijk wordt.

Wetsvoorstel herinvoering basisbeurs

Met het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs wordt in het hoger onderwijs de basisbeurs opnieuw ingevoerd. Daarnaast  wordt voor de studenten met ouders met een middeninkomen, de aanvullende beurs uitgebreid. Ook wordt met dit wetsvoorstel een tegemoetkoming voorbereid voor diegenen die tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd en wordt regelgeving op enkele punten voor het mbo gelijkgesteld met hogere studies.

Advies Raad voor de rechtspraak

Uitspraken