Laden...

Veel vertrouwen in Nederlandse rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Veel vertrouwen in Nederlandse rechtspraak
Den Haag, 12 december 2017

Nederlanders hebben onverminderd vertrouwen in de rechtspraak. Dit blijkt uit De sociale staat van Nederland 2017, een onderzoeksrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 44 procent van de Nederlanders heeft veel of zeer veel vertrouwen in de rechtspraak. Vergeleken met andere instituties is dat een hoog percentage.

Waar de afgelopen jaren een lichte daling te zien was in het vertrouwen van Nederlanders in andere sectoren, zoals media en politiek, was daar bij de rechtspraak geen sprake van. Ook vergeleken met andere Europese landen geniet het Nederlandse rechtssysteem bovengemiddeld vertrouwen van burgers.

Opleidingsniveau

Overigens geldt dat niet voor alle groepen even sterk. De onderzoekers zien een duidelijke samenhang met het opleidingsniveau. Van de hogeropgeleiden heeft 66 procent (zeer) veel vertrouwen, tegen 39 procent van de middelbaar opgeleiden en 28 procent van de lageropgeleiden.

Strafmaat

Vertrouwen in de rechtspraak als institutie betekent niet automatisch dat mensen erop vertrouwen dat rechters de juiste straf opleggen. Burgers ervaren nog steeds een grote kloof tussen opgelegde straffen en straffen die zij zelf redelijk vinden. 71 procent is van mening dat misdaden in Nederland in het algemeen te licht worden bestraft. Dit percentage was overigens hoger: in 2004 dacht 81 procent er zo over.

Vooruitgang

In De sociale staat van Nederland (SSN) – een rapport dat elke 2 jaar verschijnt – beschrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau hoe Nederland zich ontwikkelt en hoe het gaat met de bevolking. Dit jaar beschrijft het rapport een periode van 25 jaar. In die tijd is op veel terreinen vooruitgang geboekt. Zo is de criminaliteit gedaald, vooral het laatste decennium. Dat blijkt ook uit slachtoffercijfers: in 2005 werd 28 procent slachtoffer van een misdrijf, vorig jaar was dat 17 procent.

Uitspraken