Laden...

'Verdere verlaging van beloning voor bewindvoerders onwenselijk'

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > 'Verdere verlaging van beloning voor bewindvoerders onwenselijk'
Den Haag, 30 augustus 2023

De Raad voor de rechtspraak vindt het belangrijk dat een door de rechter benoemde bewindvoerder in schuldsaneringszaken een passende beloning krijgt die in verhouding staat tot zijn werkzaamheden. Met een onlangs door de minister voor Rechtsbescherming aangekondigd besluit om deze vergoeding te wijzigen, gaat de beloning voor het merendeel van deze zaken omlaag, terwijl het werk van bewindvoerders de afgelopen jaren juist zwaarder is geworden. De Raad maakt zich zorgen over de gevolgen voor de kwaliteit van de werkzaamheden van deze bewindvoerders, zo is te lezen in een vandaag gepubliceerd wetgevingsadvies.

Op 1 juli 2023 is de vernieuwde Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) in werking getreden. In deze wet staat hoe mensen met schulden weer schuldenvrij kunnen worden. Om dit te bespoedigen is onder andere de looptijd van het Wsnp-traject ingekort van 3 naar 1,5 jaar. Door dit kortere traject moeten Wsnp-bewindvoerders hun werkzaamheden in veel kortere tijd uitvoeren. Omdat de vergoeding van Wsnp-bewindvoerders deels bestaat uit een looptijdsafhankelijk bedrag, kan dit voor hen negatieve financiële gevolgen hebben.

Lagere beloning bij particuliere schulden

Om dit effect tegen te gaan wil de minister volgens zijn aangekondigde besluit het looptijdonafhankelijke deel van de vergoeding verhogen met 40 procent. Uit een doorrekening van de Raad voor de rechtspraak blijkt dat de beloning voor de Wsnp-bewindvoerder van iemand met beroepsmatige of bedrijfsmatige schulden hierdoor ongeveer gelijk blijft. Dat is echter anders voor de beloning die bewindvoerders voortaan krijgen voor de begeleiding van Wsnp-trajecten bij particuliere schulden. In het meest gunstige scenario wordt de beloning op een looptijd van 18 maanden ongeveer 600 tot ruim 700 euro lager, afhankelijk van het soort traject. Het overgrote merendeel van het totaal aantal schuldsaneringstrajecten betreft particuliere schulden.

Zorgen om kwaliteit bewindvoering

In ieder schuldsaneringstraject wordt door de rechtbank een bewindvoerder benoemd. Zo’n bewindvoerder moet aan kwaliteitseisen voldoen waarop de rechter toezicht houdt. Ook moet bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in een kantoororganisatie die het mogelijk maakt het werk uit te voeren. De Raad had zonder de wetswijziging al zorgen over de continuïteit en kwaliteit van de werkzaamheden van Wsnp-bewindvoerders. De wetswijziging vergroot deze zorgen omdat het werk van de bewindvoerder in nog minder tijd moet worden gedaan.

Dalende instroom schuldsaneringszaken

De afgelopen jaren is er een dalende instroom van schuldsaneringszaken, waardoor het voor bewindvoerders moeilijk is om voldoende inkomen uit deze werkzaamheden te genereren. Het aantal bewindvoerders is sterk afgenomen en voor veel bewindvoerders is het een nevenactiviteit geworden. De Raad vreest dat, mede als gevolg van de wetswijziging, het vak nog minder aantrekkelijk wordt, zeker als de beloning lager wordt dan die nu is.

Uitspraken