Vierde EU Justice Scoreboard verschenen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Vierde EU Justice Scoreboard verschenen
Brussel, 11 april 2016

Voor de vierde keer zijn de rechtsstelsels van de lidstaten van de Europese Unie op diverse onderdelen met elkaar vergeleken. De vergelijkingen betreffen de efficiency, de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de rechtsstelsels.

Het 2016 EU Justice Scoreboard staat bol van de staatjes en grafieken, waarin de lidstaten letterlijk kunnen aflezen hoe ze ‘scoren’ op verschillende indicatoren. Ook kunnen ze zien bij welke landen ze te rade kunnen gaan als ze zichzelf op een bepaald onderdeel willen verbeteren.
Er is door de EU bewust voor gekozen níet een ranglijst te maken van best presterende landen. ‘Van elkaar leren is de beste manier om tegemoet te komen aan de verwachtingen die burgers en bedrijven hebben’, schrijft Europees commissaris van Justitie Vera Jourova in haar voorwoord.

Nederland

Nederland staat op plaats 19 in Europa als het gaat om de uitgaven voor het rechtsstelsel als percentage van het BBP.

Nederland scoort op vrijwel alle indicatoren bovengemiddeld goed. Gedacht moet dan worden aan scores op de gemiddelde duur van verschillende typen rechtszaken, de vraag of gerechten in staat zijn de binnenkomende zaken af te handelen of dat zaken op de plank belanden, of er voor het algemene publiek online informatie beschikbaar is over hoe een rechtszaak te starten en hoeveel geld een land uitgeeft aan ondersteuning van mensen die zelf niet in staat zijn een rechtszaak te betalen.
Uit de Eurobarometer blijkt dat Nederland op het onderdeel ‘training van rechters’ het best scoort van alle EU-lidstaten. Verder wordt aangetoond dat ons land relatief weinig uitgeeft aan Rechtspraak. Als het gaat om euro’s per inwoner, staat Nederland met 110 euro per inwoner na Luxemburg, Engeland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk op de zesde plaats. Als de uitgave wordt uitgedrukt als percentage van het Bruto Binnenlands Product, komt Nederland in de EU pas op de 19de plaats. 

Onafhankelijkheid

Voor de eerste keer is in de Eurobarometer opgenomen hoe burgers en bedrijven denken over de mate van onafhankelijkheid van rechters. 70 procent van de Nederlanders bestempelt de onafhankelijkheid als ‘fairly good’. Wat dit betreft  doen Denemarken , Finland, Zweden, Oostenrijk, Ierland en Luxemburg het beter: in die landen zegt meer dan 70 procent dat de onafhankelijkheid ‘fairly good’ is (in Denemarken is dit 87 procent).

Conclusie

De algehele conclusie van de vierde EU Justice Scoreboard is dat er in Europa, hoewel er aanzienlijke verschillen zijn tussen de lidstaten, per saldo stappen worden gezet in het beter maken van de rechtsstelsels. 

Uitspraken

Meest gelezen berichten