Laden...

Vorig jaar anderhalf miljoen rechtszaken behandeld

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Vorig jaar anderhalf miljoen rechtszaken behandeld
Den Haag, 16 april 2020

Bijna 2.500 rechters en raadsheren spraken in 2019 recht in 1,54 miljoen rechtszaken. Zij werden hierbij ondersteund door 8.440 Rechtspraakmedewerkers. Dit blijkt uit cijfers uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de Rechtspraak. Bijna driekwart van de afgehandelde zaken waren civielrechtelijke handelsgeschillen en familiezaken (rechtbank, hof en kanton). 20 procent van de zaken was een strafzaak, de resterende 7 procent bestond uit bestuursrechtzaken, vreemdelingenzaken en belastingzaken. Het aantal afgehandelde zaken is bijna gelijk aan het zaken dat binnenkwam.

Algemeen beeld

BOPZ en scheidingen

Ieder jaar wordt een relatief groot aantal familiezaken aan de rechter voorgelegd. Voorbeelden hiervan zijn zaken over bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ, vanaf dit jaar Wvggz) en scheidingsverzoeken. Het aantal aangebrachte BOPZ-zaken bij de rechtbanken steeg in de periode 2015-2019 met ongeveer 25 procent. Het totaal aantal aangebrachte scheidingszaken nam in die periode licht af, alhoewel er in 2019 weer een lichte stijging te zien was ten opzichte van 2018.

 
20152016201720182019
BOPZ
26.54027.79028.60029.25033.090
Scheidingszaken36.84035.55035.29033.55034.480

Tbs

Het aantal keer dat een tbs-maatregel werd opgelegd steeg tussen 2016 en 2019. De tbs-maatregel is een behandelmaatregel voor iemand die een misdrijf heeft gepleegd terwijl hij leed aan een ernstige stoornis of een gebrekkige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Er zijn 2 varianten: tbs met bevel tot verpleging, waarbij de tbs-gestelde in een kliniek wordt geplaatst, en tbs met voorwaarden. De verdachte moet zich dan aan een aantal voorwaarden houden, bijvoorbeeld stoppen met drugsgebruik en het volgen van een behandeling.

Opgelegde tbs2016201720182019
tbs met dwangverpleging105126
163173
tbs met voorwaarden69
82
89
87
totaal*174
208252260

*Omwille van de leesbaarheid zijn zaken met eindvonnissen ‘ontslag van rechtsvervolging’, ‘schuldig zonder straf’ en ‘strafoplegging’ niet in de tabel opgenomen. Daarom kunnen de totalen licht afwijken. 

Uitspraken