Laden...

5 vragen en antwoorden over de avondklok-zaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > 5 vragen en antwoorden over de avondklok-zaak
Den Haag, 18 februari 2021

De rechtszaak over de avondklok is volop in het nieuws. Heel veel mensen volgen de ontwikkelingen en hebben vragen over verschillende onderwerpen die rondom deze zaak voorbij zijn gekomen. 5 van die vragen worden hieronder beantwoord.

Hoe kan het dat deze zaak zo snel behandeld werd?

Turbo-spoedprocedures kunnen als dat nodig is heel snel behandeld worden. In dit geval hield het gerechtshof er rekening mee dat er snel duidelijkheid nodig was of de avondklok de komende dagen, tot het hoger beroep, nu wel of niet zou gelden. Bij bijvoorbeeld dreigende huisuitzettingen of bomenkap komen zulke turbo-spoedprocedures ook voor. Andere voorbeelden zijn:

- De zaak van turner Yuri van Gelder over het wel of niet nog mogen deelnemen aan de finale van het Olympisch turntoernooi in Rio de Janeiro.

- Rechtszaken waarbij bewoners van huizen staking van heiwerkzaamheden vorderen, omdat zij van oordeel zijn dat er forse schade aan hun huizen zal worden toegebracht.

- Een zaak rondom een boek dat onderweg naar de boekwinkels is, waarvan de publicatie volgens eisers onjuist en dus onrechtmatig is. Publicatie werd verboden, maar omdat het ging om het grondrecht van vrije meningsuiting, werd het spoedappel nog diezelfde week door het gerechtshof behandeld.

- Een zaak die draaide om de vraag of ziekenhuis de beademing van een ernstig zieke patiënt mocht beëindigen moest ook binnen een paar uur worden gepland en behandeld.

Hoeveel spoed-kort gedingen zijn er jaarlijks bij de gerechtshoven?

Het gaat om enkele honderden zaken per jaar.

2018237
2019224
2020196

Hoeveel zin heeft het om de zaak morgen nog inhoudelijk te behandelen als er waarschijnlijk toch een nieuwe wet ligt?

Het is mogelijk dat de nieuwe wet over de avondklok nog voor de uitspraak in het kort geding in werking treedt. Maar in dit kort geding bepleit de Staat bij het gerechtshof dat de huidige juridische basis, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (WBBBG), afdoende is. Tenzij de Staat de zaak voor de uitspraak nog intrekt, komt er een beslissing. Een rechter kan in principe niet weigeren om uitspraak te doen.

Hoe is de zitting morgen ingedeeld, hoe gaat het in zijn werk?

Als eerste mag de eisende partij de zaak mondeling toelichten, in dit geval de Staat. Daarna mag Viruswaarheid reageren. Misschien heeft het gerechtshof dan vragen en/of worden er getuigen/deskundigen gehoord. Vervolgens is er mogelijk een tweede ronde voor reacties. Daarna wordt bepaald wanneer de uitspraak volgt en dan wordt de zitting gesloten. Wanneer er precies uitspraak wordt gedaan is afhankelijk van wat er op de zitting wordt ingebracht en hoe lang de rechters nodig hebben om tot een oordeel te komen. Het gerechtshof zal in ieder geval zo snel als mogelijk uitspraak doen.

Waarom moet er gesproken worden via de advocaat?

De voorzitter bepaalt de orde van de zitting. Proceshandelingen zoals stukken inleveren of bezwaar indienen tegen een bepaalde gang van zaken, moet volgens de wet door een advocaat worden gedaan. Natuurlijk mogen partijen ook zelf het woord voeren in zaken waarin zij partij zijn. In dit soort procedures is het wel gebruikelijk dat de advocaat de regie voert en als eerste het woord krijgt. Later is er tijdens de zitting voor partijen dan nog ruimte om zelf een toelichting te geven.

Uitspraken