Laden...

Vragen en antwoorden over digitale toegankelijkheid in plaats van automatisering

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Vragen en antwoorden over digitale toegankelijkheid in plaats van automatisering
Den Haag, 11 april 2018

De Rechtspraak verlegt de focus van het automatiseren van juridische procedures naar vergroting van de digitale toegankelijkheid. Hieronder antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

illustratieve foto van mobiele telefoon

Ik lees in het nieuws dat de digitalisering opnieuw moet, klopt dat? Ik procedeer al digitaal, kan ik dat blijven doen?

Berichten dat de digitalisering zou worden stopgezet, of opnieuw moet, kloppen niet. In rechtsgebieden waarin al digitaal wordt geprocedeerd en gecommuniceerd, blijft dit gewoon doorgaan. In asiel- en bewaringszaken kun je dus gewoon digitaal blijven procederen. Ook de pilot met digitaal procederen in civiele handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland gaat gewoon door.

Digitale uitwisseling van stukken in faillissementszaken gaat ook gewoon door.

Dat geldt ook voor de in november 2017 gestarte landelijke invoering van digitaal werken in bewindszaken. Deze loopt volledig door in 2018.

De digitalisering op het terrein van strafrecht, gaat eveneens volgens planning door.

Wordt digitaal procederen in civiele handelsvorderingen nu nog wel landelijk ingevoerd?

Dat is afhankelijk van het verdere verloop van de pilot bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Deze zomer wordt besloten of digitaal procederen in civiele handelsvorderingen ook landelijk wordt ingevoerd.

Kan ik gebruik blijven maken van het Aansluitpunt? Wordt het Aansluitpunt nog verder uitgebreid (bv voor asiel- en bewaringszaken)?

Bij digitaal procederen in civiele handelsvorderingen kun je nu gebruik maken van een systeemkoppeling, het Aansluitpunt. Ook voorziet dit Aansluitpunt in een systeemkoppeling met de IND. Dat blijft zo.

Het Aansluitpunt wordt dit jaar nog niet verder uitgebreid naar andere zaaksoorten. Er zal dus nog geen Aansluitpunt beschikbaar komen voor digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken.

In overleg met externe gebruikers wordt onderzocht hoe we verder gaan met het Aansluitpunt, daarover zal in het najaar meer bekend zijn.

Heb ik als advocaat nu voor niks geïnvesteerd in kantoorsoftware, opleidingen etc.?

In asiel- en bewaringszaken, strafzaken, handelsvorderingen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en toezicht waar nu digitaal wordt geprocedeerd en gecommuniceerd, blijft dit gewoon doorgaan. Investeringen in opleidingen en kantoorsoftware voor deze digitale procedures, zijn dus nog steeds nuttig.

Hoe en wanneer we precies gaan digitaliseren in de andere zaaksoorten, is nu nog niet bekend. Als je hier al investeringen voor hebt gedaan, zullen die zich pas later terugbetalen. We realiseren ons dat dit heel vervelend is.

De Rechtspraak gaat voor de verdere digitalisering nu een concreet plan uitwerken. Dat zullen we doen in nauwe samenwerking met de gebruikers: rechtspraakmedewerkers, professionals en instanties die vaak gerechtelijke procedures voeren en rechtzoekenden. Dit plan is in het najaar gereed.

Welke kosten zijn er gemoeid met de digitalisering? Ik lees in het nieuws dat er 220 miljoen euro is uitgegeven, waar is dat aan besteed?

In de jaren 2013-2017 is er ongeveer € 100 miljoen geïnvesteerd in de IT voor digitaal procederen. Daarmee hebben we onder meer digitaal procederen in toezicht, asiel- en bewaringszaken en de pilot digitaal procederen in civiele handelsvorderingen gerealiseerd.

Ook is ongeveer 100 miljoen geïnvesteerd in implementatie en modernisering in de breedte. Een flink deel van dit bedrag is nodig voor reorganisatiekosten. Daarnaast zijn hiermee onder meer digitale zittingszalen gerealiseerd en opleidingen van medewerkers bekostigd.

Deze investeringen zijn gedekt binnen de reguliere begroting van de Rechtspraak, met aanvullende bijdragen vanuit het ministerie van justitie en vanuit het beschikbare eigen vermogen.

Wat gaat de verdere digitalisering nu nog kosten?

Dat is nog niet bekend. De Rechtspraak gaat de verdere digitalisering nu verder uitwerken. Dit najaar zal er een begroting voor 2019 komen. Daarbij zal de Rechtspraak voor nieuwe digitaliseringsprojecten gebruik gaan maken van het BIT (Bureau ICT Toetsing). Voor nieuwe projecten zullen er geen kosten worden gemaakt voordat er een positief BIT-advies ligt.

Uitspraken