Laden...

Werken met regierechter in echtscheidingszaken blijkt een succes

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Werken met regierechter in echtscheidingszaken blijkt een succes
Den Haag, 25 april 2017

Een andere aanpak van scheidingszaken, waarbij 1 rechter de regie neemt en alle geschillen binnen een gezin behandelt, werkt. Dat blijkt uit experimenten bij de rechtbanken Noord-Nederland en Rotterdam. De betrokkenen zijn tevreden over de efficiënte, doelgerichte aanpak die daardoor mogelijk wordt. Bovendien blijkt de gekozen werkwijze te resulteren in kortere doorlooptijden.

Kinderen de dupe

Zo’n 20 procent van de echtscheidingen loopt jaarlijks uit op een zogenoemde vechtscheiding. Dat houdt in dat de partners zich vastbijten in hun eigen belang, niet meer normaal met de ander kunnen overleggen en vaak de ene rechtszaak na de andere tegen elkaar voeren. Vaak zijn kinderen daarvan de dupe. Vooral als zij inzet zijn van de ruzies tussen hun ouders, kunnen ze blijvende schade oplopen. Familierechters willen dat zoveel mogelijk voorkomen door scheidingszaken anders aan te pakken. Daartoe hebben de rechters eind vorig jaar het Visiedocument Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen (pdf, 447,7 KB) opgesteld.

Regierechter

De rechtbanken Noord-Nederland en Rotterdam hebben de afgelopen jaren op proef gewerkt met 1 rechter die alle geschillen rond een echtscheiding behandelt, van het begin tot het eind. Het idee is dat zo’n rechter alle problemen in samenhang ziet, waardoor hij beter in staat is de ouders aan te spreken en beslissingen op maat te nemen. Rechters en medewerkers kregen extra scholing op het gebied van conflictdiagnose. Daarmee lopen de beide rechtbanken voorop in een ontwikkeling die inmiddels landelijk overgenomen wordt.

Extra aandacht

In Rotterdam werden zaken waarin een ouderschapsplan ontbrak extra snel behandeld. Noord-Nederland had extra aandacht voor de planning van zittingen: na scanning van het dossier werd geen standaardduur ingeboekt, maar een preciezere inschatting gemaakt van hoeveel tijd er naar verwachting nodig was voor de behandeling. Daarmee konden onnodige vervolgzittingen worden voorkomen. Bovendien zijn in het noorden afspraken gemaakt met hulpverleningsorganisaties en gemeenten, om snelle doorverwijzing naar (gefinancierde) hulp mogelijk te maken.

Succes

Hoewel het logistiek niet eenvoudig is – hiervoor is nodig dat roosters flexibel zijn en rechters niet vaak wisselen van team of van rechtbank – is het in circa 85 procent van de scheidingen gelukt het om alle geschillen door 1 rechter te laten behandelen. De betrokkenen zijn tevreden over de efficiënte en doelgerichte aanpak. Uit de pilots is bovendien gebleken dat zaken sneller zijn afgedaan. Of de nieuwe aanpak ook een de-escalerend effect heeft op de strijd tussen ouders, wat de onderliggende bedoeling is, is niet duidelijk naar voren gekomen. Daarvoor is nader onderzoek nodig, stellen de onderzoekers van de Vrije Universiteit.

Lees meer over het onderzoek in Research Memorandum nummer 3/2017 (pdf, 3,8 MB).

Uitspraken