Laden...

Werkwijze van de Rechtspraak na 6 april

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Werkwijze van de Rechtspraak na 6 april
Den Haag, 25 maart 2020

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak vanaf 17 maart alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten. Urgente zaken gaan wel door, maar in principe zonder fysieke zitting. Vandaag is na overleg met betrokken partijen besloten deze situatie ook na 6 april voort te zetten. Het soort zaken dat inhoudelijk wordt behandeld, zal wel langzaamaan worden uitgebreid.

Uitgangspunt blijft ook dan dat er in principe geen zittingen plaatsvinden en er geen fysiek contact is met partijen; er zal in beginsel tele(fonisch) gehoord worden of van andere mogelijkheden, zoals Skype for Business, gebruik worden gemaakt. Schriftelijke procedures blijven, net als nu, zoveel mogelijk doorgang vinden.

Aanvullende lijst

De Rechtspraak zal de komende week een aanvullende lijst opstellen van zaken die, naast de urgente zaken, in deze tweede fase ook prioriteit moeten krijgen. Deze lijst zal begin april worden gepubliceerd op onze speciale coronapagina op rechtspraak.nl en steeds geactualiseerd worden. Op deze pagina vindt u ook de meest actuele informatie over corona en de Rechtspraak.

De regering zal op 31 maart een besluit nemen over maatregelen voor de situatie na 6 april. Als het besluit van de regering de hiervoor genoemde werkwijze raakt, dan zal de Rechtspraak daar vanzelfsprekend rekening mee houden. Dat kan zowel betrekking hebben op het sluiten van de gerechten als op de uitbreiding van het aantal te behandelen zaken.

Uitspraken