Laden...

Wetsvoorstel bestuursrecht in hoger beroep waarschijnlijk ingetrokken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Wetsvoorstel bestuursrecht in hoger beroep waarschijnlijk ingetrokken
Den Haag, 08 november 2016

De ministers Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) hebben de Tweede Kamer in een brief verzocht stemming over het wetsvoorstel dat de bestuursrechtspraak in hoger beroep reorganiseert, uit te stellen.  De ministers willen in het kabinet de mogelijkheid bespreken het wetsvoorstel in te trekken. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, roept het kabinet op dit inderdaad te doen.

Stoel in de tweede kamer

Volgens het wetsvoorstel zouden de zaken die nu door het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden gedaan (sociaal-economisch bestuursrecht), overgaan naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zaken van de Centrale Raad van Beroep (sociale zekerheids- en ambtenarenrecht) zouden worden verdeeld over de gerechtshoven. Frits Bakker: ‘Wij hebben steeds gezegd: dit wetsvoorstel is een gemiste kans om het stelsel van bestuursrechtspraak in hoger beroep echt overzichtelijk en eenvoudiger te maken. Het belangrijkste is nu dat dit wetsvoorstel van tafel gaat. Er moet nu, 4 jaar na de aankondiging van de plannen, rust en duidelijkheid komen voor alle collega’s die werken bij de CRvB en het CBb.’

Tegenstander

In een wetgevingsadvies en in een position paper heeft de Rechtspraak eerder aangegeven voorstander te zijn van de vorming van één bestuursrechtelijk gerechtshof. Hierin kunnen de zaken van het CBb, de CRvB en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden samengevoegd. Dan zou er nog maar 1 bestuursrechter zijn voor bestuursrechtzaken in hoger beroep.

​Amendementen

De ministers Plasterk en Van der Steur concluderen in hun brief dat met name 2 amendementen bij het wetsvoorstel ‘zo zwaarwegend’ zijn dat om uitstel van stemming wordt gevraagd. Dit betreft een  amendement dat regelt dat leden van de grondwettelijke Raad van State niet in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen worden benoemd. Het tweede zwaarwegende amendement roept op de CRvB-expertise onder te brengen in een apart, sociaal-bestuursrechtelijk gerechtshof.

Uitspraken