Rechtspraak houdt vast aan 1 bestuursrechtelijk hof

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Rechtspraak houdt vast aan 1 bestuursrechtelijk hof
Den Haag, 09 juni 2016

De Tweede Kamer organiseert vanmiddag (donderdag 9 juni) vanaf 15 uur een hoorzitting over het Wetsvoorstel organisatie bestuursrechtspraak. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, zal daar het standpunt herhalen voorstander te zijn van één hof voor bestuursrechtzaken in hoger beroep.

Uitsnede van rechters achter tafel

De Raad voor de rechtspraak heeft eerder, mede namens de rechtbanken, gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), in een position paper uiteengezet van mening te zijn dat bestuursrechtspraak in hoger beroep moet worden geconcentreerd bij 1, nieuw te vormen bestuursrechtelijk gerechtshof. Dat zou de zaken moeten gaan behandelen die nu nog door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de CRvB en het CBb worden afgedaan. Volgens de Rechtspraak is dit goed voor de rechtseenheid en overzichtelijkheid. In een wetgevingsadvies vorig jaar herhaalde de Rechtspraak dit standpunt.

Wetsvoorstel

Minister Plasterk (BZK) stelt in het wetsvoorstel iets anders voor: het kabinet  wil dat de zaken die nu het CBb behandelt (sociaal-economisch bestuursrecht) naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaan en dat de zaken van de CRvB (onder meer sociale zekerheid en ambtenarenzaken) naar de gerechtshoven overgaan (Zie ook: Kabinet stemt in met wetsvoorstel reorganisatie bestuursrecht). In zijn wetgevingsadvies zei de Raad voor de rechtspraak over het wetsvoorstel dat het kabinet hiermee een ‘grote kans’ tot verbetering en stroomlijning van de hoogste bestuursrechtspraak laat liggen. 

Regeerakkoord

Het voornemen tot vereenvoudiging van bestuursrecht is opgenomen in het regeerakkoord. Al langer is er kritiek op de wijze waarop de bestuursrechtspraak is georganiseerd. Door de versnippering over verschillende instanties is het stelsel niet erg inzichtelijk. Bovendien is de rechtseenheid binnen het bestuursrecht niet verzekerd, doordat er - anders dan in de andere rechtsgebieden - meer hoogste rechters zijn.

Uitspraken

Meest gelezen berichten