Wetsvoorstellen waar Rechtspraak kritisch over adviseerde ingetrokken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Wetsvoorstellen waar Rechtspraak kritisch over adviseerde ingetrokken
Den Haag, 23 november 2015

Het kabinet trekt 2 wetsvoorstellen in: de verhoging van de griffierechten en de eigen bijdrage door gedetineerden aan hun gevangenschap gaan niet door. De Rechtspraak adviseerde eerder kritisch over de voorstellen.

Dit staat in de brief die minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie vrijdag stuurde aan de Tweede Kamer en waarin hij aankondigt dat er 250 miljoen euro op de V en J-begroting bij komt (zie ook: Rechtspraak teleurgesteld over financiële tegemoetkoming). De reden voor het intrekken van beide wetsvoorstellen is dat er ‘beperkt draagvlak’ is voor beide voorstellen, staat in de brief. Algemeen werd ervan uitgegaan dat de voorstellen niet door de Eerste Kamer zouden worden aangenomen.

Griffierechten

Over het verhogen van de griffierechten, het bedrag dat moet worden betaald voor een rechtsgang, sprak de Raad voor de rechtspraak diverse keren zijn zorgen uit. Hij wees er onder meer op dat de verschuldigde griffierechten voor kleine incassovorderingen niet meer in verhouding waren. Hierdoor zouden kleine schuldeisers afzien van de gang naar de rechter. Ook zag de Raad liever een andere verdeling van de verhoging van de griffierechten tussen zaken in eerste aanleg en in hoger beroep. De kosten voor civiele zaken in hoger beroep zouden worden verdubbeld.

Eigen bijdrage

Wat betreft het voorstel gedetineerden te laten betalen voor hun verblijf in de gevangenis, adviseerde de Raad voor de rechtspraak de rechter hierover te laten oordelen in plaats van het als standaardmaatregel toe te passen. De reden de rechter hierover te laten oordelen, was dat hij aspecten als draagkracht van een verdachte en de ernst van het vergrijp mee kon laten wegen. Hierdoor zou er een belangenafweging plaatsvinden en direct bij de uitspraak van de rechter duidelijk zijn wat de (financiële) consequenties daarvan zouden zijn.

Rechtsbijstand

Behalve op het plan de griffierechten te verhogen en op het invoeren van een eigen bijdrage voor gedetineerden, was er kritiek op het feit dat op de begroting van V en J al een bezuiniging was ingeboekt op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze bezuiniging is nu niet meer ingeboekt. Naar aanleiding van politieke kritiek op de manier waarop het kabinet het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand wilde herzien, is een commissie (‘commissie-Wolfsen’) gevraagd aanbevelingen te doen. Deze commissie doet dit maandag 30 november. Eventuele consequenties komen in beeld bij de begroting van 2017.

Uitspraken

Meest gelezen berichten