Laden...

Voorzieningen voor slachtoffers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Bezoekinformatie > Voorzieningen voor slachtoffers

Voorzieningen voor slachtoffers

Bent u van plan als slachtoffer de strafzitting te bezoeken? Vergeet dan niet om uw legitimatiebewijs en uitnodigingsbrief mee te nemen.

Melden bij de receptie

Binnenkomst

  • Bij binnenkomst in de rechtbank meldt u zich met de uitnodigingsbrief bij de receptie (hoofdingang).
  • Als slachtoffer loopt u daarna, net als de overige bezoekers, door een detectiepoort.
  • U wordt door de receptionist naar de slachtofferruimte verwezen.

Slachtofferruimte

De slachtofferruimte is een aparte ruimte in de rechtbank waar u kunt wachten op de behandeling van uw zaak.

  • Een bode van de rechtbank komt u halen als de behandeling van de zaak begint en begeleidt u desgewenst naar de zaal.

De zitting

Tijdens de zitting beoordeelt de rechter de strafzaak van de verdachte. De rechter doet een uitspraak over het bewijs in de zaak, de strafbaarheid van de verdachte en de hoogte van de straf.

Uw rol als slachtoffer tijdens de behandeling van de strafzaak is beperkt. De rechter kan u vragen het woord te voeren als u een schadeopgaveformulier heeft ingeleverd, als u gebruik maakt van uw spreekrecht of wanneer u als getuige moet optreden.

Houdt u er rekening mee dat zittingen kunnen uitlopen.

In de rechtszaal

Vaste plek

Slachtoffers hebben in de rechtszaal een vaste plek: links vooraan in de zaal. Voorafgaand aan de zitting kunt u bij de bode aangeven of u daar wilt plaatsnemen of dat u liever op een andere plek in de zaal gaat zitten. Met het oog op de verschillen in indeling van de zalen, het aantal mensen in de zaal en de veiligheid kan de rechter u een andere plaats toebedelen. De bode zal u naar de desbetreffende plek begeleiden.

Verloop van de zitting

De zitting verloopt altijd via een vaste procedure. Hebt u na afloop van de zitting nog vragen, dan kunt u deze doorgeven aan de bode.

Publiek

De zittingen zijn in principe openbaar. Dat betekent dat pers en publiek de zittingen mogen bijwonen. Ook de verdachte en diens familie kunnen aanwezig zijn.

De zittingen van jeugdige verdachten zijn niet openbaar voor publiek. Het is voor u, als slachtoffer, echter wel mogelijk om daarbij aanwezig te zijn, tenzij de rechter wegens omstandigheden anders beslist.