Bomenkap Namenmonument voorlopig niet van start

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Bomenkap Namenmonument voorlopig niet van start
Amsterdam, 28 februari 2019

De 24 bomen die plaats moeten maken voor het Namenmonument, een monument ter nagedachtenis aan de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust, mogen voorlopig niet worden gekapt. Ook mogen er vooralsnog geen andere voorbereidende werkzaamheden op de geplande locatie aan de Weesperstraat worden uitgevoerd. Er moet eerst worden gewacht op de uitkomst van de bodemprocedure. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een zaak die was aangespannen door omwonenden.

​Spoedprocedure

De gemeente Amsterdam en het Nederlands Auschwitz Comité willen het Namenmonument  oprichten in de groenstrook tussen de Weesperstraat en de Hoftuin. Daarvoor moeten onder meer 24 bomen worden gekapt.

De omwonenden hadden tegen zowel de bouw- als de kapvergunning beroep aangetekend. Dit beroep wordt op 28 mei behandeld door de meervoudige kamer van de rechtbank. Omdat de kap van de bomen al op 1 maart van start zou gaan, hadden de omwonenden de voorzieningenrechter in een spoedprocedure gevraagd de kap en andere voorbereidende werkzaamheden voorlopig uit te stellen.

Zorgvuldige beoordeling staat voorop

De rechter stelt de omwonenden nu in het gelijk. Hoewel de rechtbank begrijpt dat het Auschwitz Comité zo snel mogelijk van start wil gaan met de oprichting van het monument, weegt het belang van een zorgvuldige beoordeling van alle ingebrachte argumenten zwaarder. Hiervoor is het noodzakelijk dat de meervoudige kamer zich over de zaak kan buigen. Omdat de kap van de bomen in principe niet ongedaan kan worden gemaakt, moet daarmee in ieder geval worden gewacht tot na de uitspraak van de meervoudige kamer. Datzelfde geldt voor alle andere werkzaamheden die ter plaatse moeten worden uitgevoerd om de locatie bouwrijp te maken.

Financiële gevolgen onvoldoende onderbouwd

Volgens het Auschwitz Comité zou een latere start van de werkzaamheden grote financiële gevolgen hebben, en mogelijk zelfs kunnen leiden tot afstel van het monument. Het Comité heeft die stelling naar het oordeel van de rechter echter onvoldoende onderbouwd.

Meer informatie

Voor meer informatie, bel de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 088-3611440, of stuur een e-mail.

Uitspraken

Meest gelezen berichten