Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 14 maart 2022

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied

Straf - Voorwaardelijke celstraf na belaging en smaadschriften

9 maart - Een 50-jarige man is veroordeeld tot 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf onder meer voor belaging en plaatsen van smaadschriften over onder meer medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming van juni 2019 tot en met september 2021 in Amsterdam. Hij zou dat hebben gedaan omdat zijn (stief)dochter uit huis is geplaatst en hij geen gehoor vond bij de betrokken instanties. Hij viel de slachtoffers zeer vaak via e-mail lastig, zette een podcast online, bedreigde een van de slachtoffers met de dood en zette slachtoffers onder druk om zijn (stief)dochter bij hem te laten (terug)plaatsen. In de straf weegt mee dat hij in 2021 voor soortgelijke feiten een voorwaardelijke taakstraf kreeg. Als bijzondere voorwaarden moet hij zich onder meer ambulant laten behandelen om te leren anders met emoties om te gaan. Ook moet hij 3.000 euro schadevergoeding betalen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:1061

Straf - Vrijspraak van verkrachting wegens gebrek aan bewijs

10 maart - Een 23-jarige man is vrijgesproken van verkrachting op 15 maart 2020 in Amsterdam. De verklaring van de vrouw staat namelijk op zichzelf en wordt niet gesteund door ander bewijs. De man sprak 14 maart bij de vrouw thuis af. Daar gebruikten beiden xtc en vielen daarna in slaap. De man verliet de woning de volgende dag. ’s Avonds appten zij. Hierin vroeg de vrouw of hij seks met haar had gehad terwijl ze sliep. Hij antwoordde dat hij dacht van wel maar dat niet zeker wist. De vrouw antwoordde dat dit verkrachting was maar dat is niet bewezen. Zij voelde zich bedreigd doordat er een mes op het nachtkastje zou hebben gelegen maar dat ontkende de man. Uit de afgenomen zedenkit blijkt bovendien alleen dat zij seks had gehad.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:1083

Bestuur - Geen dwangsom tot meer duidelijk is rond pand zorginstelling

4 maart - Een instelling voor forensische zorg voor jongeren in Amsterdam hoeft voorlopig geen dwangsom te betalen. Dat heeft de rechtbank bepaald. De gemeente legde die dwangsom op omdat het pand waar de instelling cliënten onderbracht, zou zijn onttrokken aan de zogenoemde woonruimtevoorraad. De rechtbank oordeelt dat het pand bestemd en geschikt is voor permanente bewoning en daarom behoort tot de woonruimtevoorraad, maar dat het pand hieraan wordt onttrokken heeft de rechtbank niet kunnen beoordelen. De gemeente heeft onvoldoende gemotiveerd waarom het gebruik als maatschappelijke functie meebrengt dat van “wonen” in de zin van de Huisvestingswet geen sprake meer is. De gemeente krijgt de gelegenheid om dit duidelijker te maken.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:1103

Bestuur - Onterechte afwijzing asielaanvraag Salvadoraans ex-bendelid

7 maart - De IND heeft onvoldoende gemotiveerd dat de asielaanvraag van een vrouw kan worden afgewezen vanwege van haar rol in bendegeweld in El Salvador. De IND beriep daarbij zich op artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag dat mensen die misdaden begingen uitsluit van asiel. Uit haar verklaringen volgt dat zij in tussen 2010 tot 2015 activiteiten verrichtte voor een Salvadoraanse straatbende maar haar ‘persoonlijke deelname’ is onvoldoende aangetoond. Haar wezenlijke bijdrage aan de misdrijven van de straatbende is onvoldoende gemotiveerd. Ook hoorde de IND haar onvoldoende zorgvuldig of zij zich kon onttrekken aan die misdrijven. De IND vroeg onvoldoende door wat de mogelijke consequenties van onttrekking zouden zijn niet alleen voor haar, maar ook voor haar familie. Ook is het van belang dat het de vrouw niet duidelijk was toen zij werd gehoord dat de IND zich op artikel 1F zou beroepen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBDHA:2022:1948

Bestuur - Terecht gebiedsverbod wegens vermeende zedendelicten

9 maart - De gemeente Amsterdam mag een man voor drie maanden uit zijn woning zetten en hem een gebiedsverbod opleggen. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. De man wordt vervolgd voor vier zedenmisdrijven en verdacht van twee zedenmisdrijven, die allemaal zouden zijn gepleegd in en rond zijn woning in het wooncomplex waar ook de vermeende slachtoffers wonen. De maatregel is bedoeld om ernstige wanordelijkheden te voorkomen. De man voerde aan dat hij niet is veroordeeld voor de zedendelicten en dat de gebiedsverbod een te zwaar middel is. Daar gaat de rechter niet in mee. Vast staat dat er sprake is van verschillende aangiftes waarvoor de man ook gaat worden vervolgd. De vrees voor ernstige wanordelijkheden is daarom aannemelijk. Verder is de man vervangende woonruimte aangeboden, is het verbod voor drie maanden en is het duidelijk voor hem waar hij niet mag komen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:1105

Kanton - Onduidelijkheid rond online bestelde Mac Book Pro

21 februari - De kantonrechter is van plan een online gesloten overeenkomst tussen een Amsterdamse consument en een ICT-bedrijf over de huur van een Mac Book Pro (deels) te vernietigen omdat het niet duidelijk was dat de consument zich met het aanklikken van de knop “Bestel Nu” verplichtte tot betaling van een maandelijkse vergoeding. Dat was niet bij de knop vermeld en er was ook nog niet om betaalgegevens gevraagd. De consument heeft weliswaar geen verweer gevoerd in de procedure, maar de kantonrechter moet bij consumentenzaken uit eigen beweging toetsen of bij het aangaan van de overeenkomst is voldaan aan de informatieplichten uit de wet. Voordat de kantonrechter een definitieve beslissing neemt, mag het ICT-bedrijf zich nog uitlaten over de vernietiging.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:1095

Civiel - Vergoeding Q-Park voor ongebruikte parkeerplaatsen

9 maart - Vastgoedbedrijf Deka moet Q-Park bijna 5 ton aan een zogenoemde beschikbaarheidsvergoeding betalen voor ongebruikte parkeerplaatsen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Deka heeft – op grond van een parkeerovereenkomst – recht op 124 parkeerabonnementen in een door Q-park geëxploiteerde parkeergarage op de Zuidas. Gebruikers van het kantoor erboven nemen die abonnementen af. Voor ongebruikte abonnementen moet Deka een beschikbaarheidsvergoeding betalen. Dat gaat jaarlijks gemiddeld om 40 parkeerplaatsen. Het gerechtshof Amsterdam oordeelde eerder dat de beschikbaarheidsvergoeding toch niet hoefde te worden betaald, omdat Q-Park de lege plekken tussen 2014 en 2015 verhuurde aan betalende kortparkeerders. Q-Park at toen van ‘twee walletjes’ De rechtbank is met Q-Park eens dat de situatie is veranderd. Vanaf april 2019 plaatste Q-Park bij 40 parkeerplaatsen bordjes “gereserveerd” voor gebruikers van Deka. Verder staat de parkeergarage nooit meer vol.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:1063

Civiel - Toch geen kavel voor erfpachter

10 maart - De gemeente hoeft niet over te gaan tot het in erfpacht uitgeven van een zelfbouwkavel aan een erfpachter. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. De erfpachter, die in Polen woont, had zich, net als 4 van zijn 5 dochters, ingeschreven op een zelfbouwkavel. Hun verhaal daarbij was dat zij graag bij elkaar in (de buurt van) Amsterdam wilden wonen. De gemeente heeft echter het vermoeden dat de erfpachter en zijn dochters niet de bedoeling hebben om zelf op de kavels te gaan wonen, maar om de zelfbouwwoning uiteindelijk met winst door te verkopen. Dat zou in strijd zijn met de zelfbewoningsplicht en het verkoopverbod die de gemeente aan de zelfbouwkavels heeft gesteld. De voorzieningenrechter acht het, gelet op de door de gemeente aangevoerde omstandigheden, niet onterecht dat zij twijfelt aan de bedoelingen van de erfpachter.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:1128

Uitspraken