Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 19 februari 2018

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal belangrijke en meest opvallende zaken per rechtsgebied. Deze week 8 uitspraken.

Straf - 6 maanden jeugddetentie na steekpartij

13 februari - Een 19-jarige man is veroordeeld tot 6 maanden jeugddetentie. Ook moet hij zich verplicht laten behandelen voor zijn psychische problemen. Hij stak op 1 november 2017 een voor hem onbekende man meerdere keren met een mes na een ruzie bij een Albert Heijn in Amsterdam-Zuidoost. De man is ook voorwaardelijk veroordeeld tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel). Daar worden jongeren met onder meer ontwikkelingsstoornissen verplicht intensief behandeld. De rechtbank liet bij de strafoplegging het advies van gedragsdeskundigen meewegen. Die concludeerden dat de man sociaal-emotioneel onrijp is en adviseerden daarom om de zaak onder het jeugdstrafrecht te laten vallen. Ook lijdt hij aan stoornissen waardoor hij zijn emoties en impulsen slecht kan beheersen. Hij was daardoor tijdens de steekpartij verminderd toerekeningsvatbaar. De man moet zijn slachtoffer ruim 3.200 euro schadevergoeding betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:760

Straf - Medepleger moord ook bestraft voor witwassen

16 februari - De 25-jarige Amsterdammer die afgelopen november tot 14 jaar cel werd veroordeeld voor het medeplegen van een liquidatie bij de flat Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost, moet nog eens 9 maanden de gevangenis in voor witwassen. Ook moet hij de Staat ruim 120.000 euro betalen. Dit is het bedrag dat hij tussen 2014 en 2016 uitgaf en dat van misdrijven afkomstig was. Met het criminele geld leefde de man als God in Frankrijk. Hij bezat onder andere twee Rolexen van samen circa 12.000 euro, ging regelmatig op vakantie naar onder meer Curaçao en Jamaica en huurde appartementen in Londen en Rotterdam. Zijn luxe levensstijl droeg hij breed uit op social media. De rechter neemt het de man in het bijzonder kwalijk dat hij meerdere malen mensen uit zijn omgeving heeft beïnvloed om bij de politie valse verklaringen af te leggen om zo zelf buiten beeld te blijven.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:816

Bestuur - Geen Wajong-uitkering voor Nederlandse in Spanje

13 februari - Het UWV heeft terecht geweigerd om een Wajong-uitkering  (uitkering op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) aan een in Spanje wonende vrouw met de Nederlandse nationaliteit toe te kennen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Om in aanmerking te komen voor de Wajong-uitkering moest de vrouw in elk geval op de dag van haar achttiende verjaardag inwoner van  Nederland zijn. De vrouw heeft echter nooit in Nederland gewoond: zij in Spanje geboren en woont ook daar. Zij was daarom dus geen inwoner van Nederland op haar 18e verjaardag en kan ook niet worden aangemerkt als jonggehandicapte. Spanje en Nederland zijn weliswaar beide lid van de Europese Unie, maar dit betekent niet dat wonen in Spanje gelijkgesteld wordt aan wonen in Nederland.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:744

Bestuur - Airbnb-voorwaarden van de gemeente te streng

15 februari - De rechtbank heeft een streep gezet door een aantal voorwaarden waaronder de gemeente toestaat dat woonbooteigenaren hun woonboot aan toeristen verhuren, zoals bij vakantieverhuur of Airbnb. De gemeente mocht aan een aantal woonbooteigenaren dus geen last onder dwangsom opleggen. Het gaat erom dat de woonboot volgens het bestemmingsplan “hoofdzakelijk als woonverblijf” moet worden gebruikt. De gemeente mocht daarom wel de voorwaarden stellen dat de woonboot moet worden bewoond en dat de vakantieverhuur niet meer mag zijn dan zestig dagen per jaar. De voorwaarde dat er maar aan vier personen tegelijkertijd mag worden verhuurd, gaat echter te ver. Dat heeft immers niks te maken met de vraag of de woonboot hoofdzakelijk als woonverblijf wordt gebruikt. Dat geldt ook voor de voorwaarde dat er toeristenbelasting moet worden betaald.

Lees de volledige uitspraken:
ECLI:NL:RBAMS:2018:777
ECLI:NL:RBAMS:2018:778
ECLI:NL:RBAMS:2018:779 
ECLI:NL:RBAMS:2018:780
ECLI:NL:RBAMS:2018:781
ECLI:NL:RBAMS:2018:782

Kanton - Mede-eigenaar kan huur niet alleen opzeggen

13 februari - Een verhuurder die samen met zijn broer een pand in Amsterdam-Centrum bezit, kan niet zonder instemming van zijn broer de huurovereenkomst met een huurster in dat pand opzeggen oordeelt de kantonrechter. De verhuurder wilde zelf in het verhuurde appartement gaan wonen. De verhuurder had niet gesteld dat de vordering tot opzegging van de huurovereenkomst ook namens zijn broer was ingesteld. Aangezien beide broers voor de onverdeelde helft eigenaar van het pand zijn, kunnen zij slechts samen een vordering instellen om de huurovereenkomst op te zeggen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:790

Kanton - alsnog betalen voor geplaatste foto op website

15 februari - Vergelijkingswebsite Overstappen.nl heeft een foto op haar website geplaatst zonder voorafgaande toestemming. Nu Overstappen.nl de auteursrechten heeft geschonden moet zij stockfotografiebureau Masterfile 290 euro betalen, aldus de kantonrechter. Volgens Overstappen.nl vorderde Masterfile een te hoge vergoeding voor het fotogebruik. Volgens haar was er ook sprake van uitlokking, omdat de foto’s zonder watermerk van de Masterfile-website zijn te downloaden. Dat de foto’s eenvoudig zijn te downloaden was merkwaardig oordeelt de kantonrechter. Toch geldt dit niet als uitlokking en dit beïnvloedt de schadevergoeding dan ook niet. Als Overstappen.nl vooraf toestemming had gevraagd, had zij 290 euro voor de foto moeten betalen. Dat moet het bedrijf nu alsnog betalen. Masterfile eiste het dubbele van dit bedrag, omdat het niet aantrekkelijk zou moeten zijn om inbreuken op het auteursrecht tegen het gangbare tarief te herstellen. Zo’n boete bestaat echter niet in het schadevergoedingsrecht.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:821 

Civiel - Makelaar loopt courtage mis

9 februari - Een Amsterdamse makelaar heeft geen recht op courtage. Tijdens de looptijd van de overeenkomst met zijn klant, heeft de klant op eigen houtje een huis gekocht. In de algemene voorwaarden staat dat de klant ook in dat geval courtage aan de makelaar verschuldigd is, tenzij het huis gekocht is in een andere wijk dan het zoekgebied. Het gekochte huis stond in Watergraafsmeer, een wijk die volgens de klant niet tot de zoekopdracht behoorde. Volgens de makelaar moet een zoekopdracht echter meestal ruimer worden opgevat dan schriftelijk is overeengekomen. De rechter oordeelde dat het mogelijk is dat een zoekgebied ruimer kan worden opgevat, maar dat in dit specifieke geval uit de gedragingen van partijen bleek dat het zoekgebied niet zo kon worden opgevat dat Watergraafsmeer tot het zoekgebied behoorde.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:644

Civiel - Beleggers in teakhout vangen bot

14 februari - De belangenvereniging van beleggers die hebben geparticipeerd in teakbomenplantages in Brazilië krijgt geen voorschot op de opbrengsten. Daarnaast hoeft het enig overgebleven aanspreekpunt, administratiekantoor SATT, geen nieuwe beheerder aan te stellen. Dat heeft de voorzieningen-rechter bepaald. De vennootschappen die de beleggingen aan de man hebben gebracht en die toezicht hielden op de plantages, zijn failliet of ontbonden. Daarmee is veel geld verdampt. Het is dan ook begrijpelijk dat veel beleggers hoogst ontevreden zijn. Er is een uitzonderlijke situatie ontstaan. Juridisch gezien is sprake van onvoorziene omstandigheden. Er is echter geen rechtsgrond aanwezig om het administratiekantoor te verplichten een nieuwe beheerder aan te stellen. De geldvordering wordt afgewezen onder meer omdat het administratiekantoor niets kan uitkeren dat zij zelf niet heeft, zeker niet wanneer dit ten koste zou gaan van andere beleggers.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:789

Uitspraken