Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 20 november 2023

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Straf - Cel- en taakstraf voor oplichtingen en poging ertoe

15 november - Een 23-jarige man is veroordeeld tot 19 maanden gevangenisstraf waarvan 12 maanden voorwaardelijk en 120 uur taakstraf omdat hij zich in 2022 in Amsterdam samen met anderen schuldig maakte aan twee oplichtingen en een poging tot oplichting van hoogbejaarde, kwetsbare slachtoffers. Zij deden zich voor als politiemedewerkers of bankmedewerkers en probeerden sieraden en bankpassen en pincodes te bemachtigen. Bij twee slachtoffers namen zij sieraden mee. Ook nam de 23-jarige man met een gestolen creditcard en pincode geld op en kocht met andere gestolen passen luxegoederen. Uit zijn strafblad blijkt dat hij eerder is veroordeeld tot jeugddetentie en plaatsing in inrichting voor jeugdigen. Uit het psychologisch onderzoek blijkt dat hij een persoonlijkheidsstoornis en ADHD heeft. De rechtbank neemt het advies over hem verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. Ook gelden bijzondere voorwaarden, waaronder een verplicht reclasseringscontact, een gedragsinterventie cognitieve vaardigheden, een locatiegebod met enkelband, begeleid wonen, ambulante begeleiding en een alcohol- en drugsverbod. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:7205

Straf - Celstraf voor carjacking van auto en dienstauto van politie

16 november - Een 33-jarige man is veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf omdat hij op 8 april 2020 in Amsterdam onder bedreiging van een mes een (onopvallende) dienstauto van de politie stal. Diezelfde dag stal hij ook met geweld een andere auto, waarbij hij de eigenaar van de auto in het gezicht heeft geslagen en de eigenaar ten val kwam. Uit psychiatrisch onderzoek bleek dat de 33-jarige man zeer waarschijnlijk psychotisch was toen hij die daden pleegde. Daarom neemt de rechtbank het advies over hem verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. Ook weegt mee dat hij bij het wegnemen van de politieauto is beschoten en daarbij in het hoofd is geraakt. De kogel die in zijn hoofd terecht was gekomen moest operatief worden verwijderd. Omdat hij 332 dagen in voorarrest heeft gezeten, heeft hij zijn straf al uitgezeten. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:7248

Bestuur - Geen spoedeisend belang bij activeren parkeervergunning

10 november - Een man heeft geen spoedeisend belang bij het herinschrijven en heractiveren van zijn parkeervergunning. Er is namelijk niet gebleken dat een ernstige situatie zou ontstaan wanneer de man de behandeling van de bezwaarprocedures afwacht. De man is uitgeschreven uit de basisregistratie personen en om die reden is zijn parkeervergunning ingetrokken en ondervindt hij ook problemen met zijn zorgverzekering. Tegen deze beslissingen heeft hij bezwaar gemaakt. Bij het beoordelen van spoedeisend belang wordt rekening gehouden met de vraag of er mogelijkheden zijn om de tijd totdat is beslist op de bezwaren, te overbruggen. Die zijn er in dit geval, oordeelt de voorzieningenrechter. De man kan zich, ook al zou dat eerder dan zijn mislukt, alsnog laten inschrijven. De verzoeken om een voorlopige voorziening worden daarom afgewezen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:7208


Bestuur - Financiering project te vaag: terecht geen inhoudelijk oordeel

14 november - De gemeente Uithoorn hoefde een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor short stay-appartementen niet inhoudelijk te beoordelen. Dit heeft de bestuursrechter geoordeeld. Het project is begroot op meer dan 11 miljoen euro en zal volgens de aanvrager worden bekostigd door een nog niet bekende geldschieter. Antwoorden van de aanvrager op verzoeken om verduidelijking op dit punt, beoordeelde de gemeente als onvoldoende. Daarop heeft de gemeente beslist dat de aanvrager onvoldoende informatie heeft verschaft om het risico te kunnen beoordelen dat het verlenen van de vergunning onbedoeld criminele activiteiten zou faciliteren. De rechtbank vindt dat de gemeente zich op dit standpunt heeft kunnen stellen.

Lees de volledige uitspraak:

Kanton - Niet gewerkt, familie wel betaald: terecht ontslag na fraude

10 november - FunFairGreen mocht een werknemer die ernstig verwijtbaar handelde op staande voet ontslaan. Als magazijnchef huurde hij zzp’ers in onder wie zijn broer en zus. FunFairGreen ontdekte dat de magazijnchef achteraf aan het eind van de maand  niet-gewerkte uren in het systeem ten behoeve van zijn broer en zus registreerde, waarna hij de door hen ingediende facturen goedkeurde en liet uitbetalen. Zo leed FunFairGreen ruim 14.600 euro schade. Naast dat bedrag moet hij ruim 5.000 euro bruto aan gefixeerde schadevergoeding betalen. 

lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:7120


Civiel - Kostenbegroting advocaat niet transparant en oneerlijk

10 november - In twee zaken heeft de kantonrechter geoordeeld dat de rekening van de advocaat niet volledig betaald hoeft te worden. De advocaat had bij het aannemen van de opdracht als kostenbegroting het uurtarief vermeld zonder inschatting van hoeveel uur en welke andere kosten de cliënt kon verwachten. Daardoor kon de cliënt geen redelijke inschatting maken van de totale kosten. De afspraak over het uurtarief (een kernbeding dat ambtshalve getoetst wordt) is daardoor niet transparant en bovendien ook oneerlijk, onder meer omdat de gedragsregels voor de advocatuur voorschrijven dat vooraf een inschatting wordt gegeven van de te verwachten tijdsbesteding en het totaal aan kosten. Het kernbeding geldt daarom niet tussen de advocaat en de consument. Het omzetten van het uurtarief naar een redelijk loon is niet mogelijk omdat dan de afschrikkende werking van de Richtlijn oneerlijke bedingen onvoldoende effect heeft. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:7264         
ECLI:NL:RBAMS:2023:7265                        

Uitspraken