Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 22 juli 2019

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - Celstraf voor overval op juwelier in Zuid

18 juli - Een 34-jarige man krijgt 30 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk omdat hij op 1 februari van dit jaar een juwelier in de P.C. Hooftstaat in Amsterdam-Zuid met een nepvuurwapen overviel. Hij deed zich voor als klant maar eenmaal binnen haalde hij het nepvuurwapen te voorschijn en dwong de verkoper daarmee om 14 Jaeger-LeCoultre horloges met een waarde van bijna 125.000 euro af te geven. In de straf weegt de rechtbank de waarde van de horloges mee en dat de overval veel impact heeft gehad op het winkelpersoneel.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:5130

Straf - Voorwaardelijke straf voor diefstallen en hasjbezit

19 juli - Een 37-jarige man die gereedschapskoffers en kleding stal in Amsterdam en ruim 65 gram hasj in zijn bezit had, is veroordeeld tot een voorwaardelijke opname van twee jaar in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD). Nadat de man in februari van dit jaar twee gereedschapskoffers stal bij een Praxisfiliaal, stal hij in mei kleding bij Perry Sport. De rechtbank legt hem de ISD-maatregel voorwaardelijk op omdat de man niet eerder behandeling voor zijn verslaving opgelegd heeft gekregen in de vorm van een bijzondere voorwaarde. De man mag in zijn 2-jarige proeftijd geen strafbaar feit plegen. Daarnaast moet hij zich aan 3 bijzondere voorwaarden houden: hij moet zich melden bij de reclassering, mag geen alcohol drinken en moet zich laten behandelen voor zijn alcoholprobleem.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:5143

Bestuur - Vrouw krijgt 20.500 euro boete voor onttrekken van woning

16 juli - De gemeente Amsterdam heeft terecht een boete van 20.500 euro aan een Chinese vrouw opgelegd, voor het onttrekken van woonruimte, zonder dat zij de daarvoor benodigde vergunning had. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De vrouw had een woning in Zuidoost gekocht als investering en liet deze door een makelaar verhuren. De makelaar sloot vervolgens een huurcontract af met een bedrijf dat huisvesting verzorgt voor arbeidsmigranten. Hoewel de vrouw de verhuur en het beheer en toezicht op het gebruik van de woning had uitbesteed aan de makelaar, kan zij toch als overtreder worden aangemerkt, aldus de rechtbank. Dat zij een makelaar heeft ingehuurd, ontslaat haar niet van de verplichting zelf onderzoek te doen naar het gebruik van de woning. Ook had zij beter moeten uitzoeken wat de legale mogelijkheden voor verhuur zijn. Volgens de rechtbank heeft zij onvoldoende toezicht op het gebruik van de woning gehouden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:5181

Bestuur - Streep door (punten)systeem WMO in Amsterdam

16 juli - De gemeente Amsterdam heeft onvoldoende gemotiveerd wat de basis is die bepaalt hoeveel uur huishoudelijke hulp Amsterdammers krijgen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dat heeft de rechtbank bepaald. De gemeente heeft voor de berekening van het aantal uur huishoudelijke hulp, gekozen voor een systeem waarbij het advies wordt onderbouwd met een puntenberekening. De rechtbank vindt dat (punten)systeem onvoldoende inzichtelijk. De enkele verwijzing naar de puntenberekening is onvoldoende. Het is niet duidelijk welke hulp naar zijn aard en omvang nodig is om een passende bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van een hulpbehoevende Amsterdammer. Ook blijkt niet duidelijk uit het advies, het afsprakenoverzicht en de puntenberekening wat dit betekent voor de frequentie van de huishoudelijke hulp per week voor een schoon en leefbaar huis en een schone was.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:5085

Kanton - Student moet HvA alsnog collegegeld betalen

16 juli - Een student moet de Hogeschool van Amsterdam (HvA) alsnog ruim 500 euro betalen als deel van het collegegeld over 2015-2016. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De student stelde dat hij voor het studiejaar 2013-2014 zou hebben betaald en dat die betalingen zouden worden ‘toegerekend’ aan het studiejaar 2015-2016 zodat hij hiervoor geen collegegeld hoefde te betalen. Daar gaat de kantonrechter echter niet in mee. Nergens blijkt namelijk uit dat hij in het studiejaar 2013-2014 bij enige onderwijsinstelling stond ingeschreven, laat staan dat hij hiervoor collegegeld heeft betaald.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:5134

Kanton - Woning onterecht misgelopen: recht op alternatief

17 juli - Woningcorporatie Eigen Haard moet een woningzoekende binnen 3 maanden een vierkamerwoning in Duivendrecht toewijzen omdat hij een andere soortgelijke woning ten onrechte niet kreeg. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Eigen Haard wees hem die woning niet toe omdat hij geen ouderschapsplan had waaruit bleek dat zijn dochter minimaal 3 dagen per week bij hem zou wonen. De woningcorporatie hield ten onrechte vast aan het ouderschapsplan oordeelt de rechter. De man heeft namelijk niet met de moeder van zijn dochter samengewoond en heeft de samenleving dus ook niet verbroken; hij hoefde daarom ook niet over een ouderschapsplan te beschikken. Bovendien diende hij een e-mail van die vrouw in waaruit bleek dat zijn dochter bij hem zou komen inwonen. Als dat onvoldoende bewijs was, had Eigen Haard hem dat moeten melden. Omdat de eerdere woning inmiddels aan anderen is toegewezen krijgt Eigen Haard 3 maanden de tijd om de man een alternatief te bieden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:5131

Civiel - Geen schadevergoeding renteswaps

17 juli - ABN Amro hoeft geen schadevergoeding te betalen aan een aantal ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf die zeggen dat zij schade hebben door het renteswapcontract dat zij met de bank hadden afgesloten. Swapschade B.V., die de procedure voor hen voerde, baseerde de vordering uitsluitend op generieke (algemene) argumenten. De belangrijkste klacht was dat de bank de ondernemingen een rentecap (variabele rente met een renteplafond) in plaats van een renteswap had moeten adviseren. Volgens de rechtbank kan niet in zijn algemeenheid worden bepaald welk product het beste is voor een ondernemer. Gekeken moet worden naar diens specifieke omstandigheden, zoals financieringsbehoefte en financiële ruimte. De tegenvordering van de bank wordt wel toegewezen: terugbetaling van voorschotbedragen door drie van de mkb’ers. Zij hadden namelijk niet aan de voorwaarde voor uitbetaling voldaan: aanvaarding van het definitieve aanbod van de bank.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:5132

Civiel - BKR registratie blijft staan

18 juli - De ING bank hoeft een registratie van een betalingsachterstand bij het BKR in Tiel niet ongedaan te maken. Zo heeft de voorzieningenrechter beslist. De bank meldde begin 2015 bij het BKR een betalingsachterstand op een studentenkrediet. Daarvóór had zij de studente driemaal schriftelijk gewaarschuwd dat bij niet-betaling registratie bij het BKR zou volgen. Toen de vrouw dit voorjaar een woning wilde kopen kwam zij op de hoogte van de BKR registratie. Bij de rechter voerde zij aan dat zij de waarschuwingsbrieven nooit had ontvangen, omdat zij verhuisd was en de brieven naar haar oude adres waren verstuurd. De rechter oordeelt dat de vrouw zelf de bank haar nieuwe adres had moeten doorgeven. Ook een belangenafweging valt uit in haar nadeel. Niet blijkt van een stabiele financiële situatie bij de vrouw. Zo heeft zij pas in april 2019 de schuld na een moeizame betalingsregeling afgelost.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:5182

Uitspraken