Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 23 januari 2023

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Straf - 24 maanden celstraf voor poging tot verkrachting

19 januari - Een 26-jarige man is veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf voor een poging tot verkrachting van een vrouw op 27 september 2022 in Amsterdam-Centrum. Ook moet hij 5.000 euro schadevergoeding betalen. Hij werd eerder die avond uit een hotel gezet waar de vrouw werkte. Toen zij later op straat liep, duwde hij haar tegen een muur en raakte haar borsten aan. Daarna gooide hij haar op de grond en ging bovenop haar zitten en bracht zijn hand in haar broek. Het hele gebeuren staat op camera en hij herkende zichzelf op de beelden. Hoewel niet al zijn handelingen daarop waren te zien acht de rechtbank die wel bewezen. Samen leiden die ertoe dat poging tot verkrachting is bewezen. In de straf weegt onder meer strafverzwarend mee de jonge leeftijd van het slachtoffer, dat het een onverhoedse aanval was en hij dwang en geweld gebruikte. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:177


Bestuur - Streep door subsidie voor digitaal rapporteren

12 januari - De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mocht de subsidie die een thuiszorgorganisatie voor zorg op afstand had aangevraagd vaststellen op 0 euro en de voorschotten van 50.000 euro terugvorderen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De thuiszorgorganisatie had subsidie aangevraagd voor het verlenen van zorg op afstand, maar had daarbij niet vermeld dat het ging om digitaal rapporteren. Digitaal rapporteren draagt niet bij aan de kwaliteit van het leven van cliënten. Omdat de activiteit waarvoor de subsidie is verleend niet heeft plaatsgevonden, mocht de subsidie lager worden vastgesteld. Dit besluit is niet onevenredig, omdat de thuiszorgorganisatie zelf verantwoordelijk is voor een onjuiste subsidieaanvraag. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:194


Bestuur - Veilig thuis moet op verzoek dossier vernietigen

17 januari - Veilig Thuis had een verzoek van een vrouw om haar dossier te vernietigen moeten toewijzen. Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak die de vrouw had aangespannen. De vrouw had zich in eerste instantie tot de burgerlijke rechter gewend, maar die oordeelde dat de bestuursrechter bevoegd zou zijn. De bestuursrechter is het daarmee eens en oordeelde dat Veilig thuis een organisatieonderdeel is van de GGD Amsterdam en daarmee onder het college valt. De bestuursrechter oordeelde vervolgens dat het uitgangspunt is dat een dossier vernietigd wordt. Dit volgt uit de wet. Het college heeft onvoldoende onderbouwd waarom in dit geval van dit uitgangspunt afgeweken moet worden. Hierbij speelt een rol dat Jeugdbescherming het dossier van de vouw wel heeft vernietigd. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:137

Kanton - Huurster mag renovatie plafond weigeren: brandwerend genoeg

10 januari - Het voorstel van de woningbouwvereniging om de plafonds in een huurwoning in Amsterdam-West te vervangen is niet redelijk. Daarom hoeft de huurster niet mee te werken aan de renovatiewerkzaamheden om de plafonds brandwerender te maken. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Daarbij weegt mee dat zij verwees naar e-mails van toezichthouders waaruit blijkt dat haar plafond voldoet aan de vereiste 20 minuten brandwerendheid. Uit de bevindingen van de toezichthouders blijkt niet dat scheuren in het plafond zijn aangetroffen waardoor het plafond onvoldoende brandwerend zou zijn. De woningbouwvereniging heeft daar onvoldoende tegenin gebracht. Daarnaast weegt de overlast mee die de huurster zou ervaren tijdens de verhuizing van 4 weken als er zou moeten worden gerenoveerd. Zij verleent namelijk mantelzorg aan haar moeder die bij haar inwoont. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:150

Civiel - Verkopen of weggeven van nagemaakte portretten niet toegestaan

18 januari - Een fotograaf die een atelier in Praag verweet dat zij reproducties heeft verhandeld van drie bekende portretten, wordt in het gelijk gesteld door de rechtbank. De rechtbank oordeelt dat niet vaststaat dat het atelier de portretten zelf heeft nagemaakt, maar dat het atelier óók toestemming nodig had voor de doorverkoop. Dat had het atelier niet en dus maakte zij een inbreuk op de auteursrechten. Daar moet het atelier mee stoppen en advertenties over de portretten moet het atelier verwijderen. Daarnaast moet het atelier inzage geven in de verkopen uit het verleden en schadevergoeding betalen. Het schadebedrag wordt nog begroot in een aparte procedure. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:175


Civiel - Man mag niet uit AZC worden gezet

18 januari - Een Iraanse man, die hier asiel heeft gekregen, mag niet uit het asielzoekerscentrum (AZC) worden gezet. Dat heeft de rechter in kort geding beslist. Het COA wilde hem ontruimen omdat hij de aangeboden passende (eenpersoons)woning zou hebben geweigerd. Zelf zegt hij slechts te hebben willen vragen of door het accepteren van deze eenpersoonswoning de hereniging met zijn gezin niet in gevaar kwam. Het COA stelt de man te hebben verteld dat hij nog 24 uur de tijd had om de woning te accepteren en dat hij anders het AZC moest verlaten (en ook zijn leefgeld-, verzekering, etc. zouden stoppen). De voorzieningenrechter oordeelt dat niet aangenomen kan worden dat de man deze ingrijpende consequentie heeft begrepen, nu hij het Nederlands niet goed beheerst en er bij de gesprekken geen tolk aanwezig was en ook niet de advocaat van de man. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:192

Uitspraken