Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 24 juni 2019

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - 9 maanden cel voor vader die baby mishandelde

18 juni - Een 25-jarige man krijgt 9 maanden gevangenisstraf (waarvan 6 maanden voorwaardelijk) voor het mishandelen van zijn destijds 2 maanden oude baby. De man krijgt een proeftijd van 5 jaar waarin hij onder reclasseringstoezicht staat en geen contact mag hebben met zijn zoontje. De mishandeling kwam aan het licht nadat het armpje van de baby slap hing. In het ziekenhuis is toen een grote armbreuk ontdekt en vervolgens nog 9 andere botbreuken in ribben, enkel en ruggenwervel. De man paste op het kind als de moeder naar school ging. De man beweerde aanvankelijk dat de breuken grotendeels waren ontstaan door het speels opgooien van de baby, het inbakeren of vliegtuigje spelen, maar de kinderarts achtte dit geen plausibele oorzaak van de breuken. De rechtbank weegt mee dat de man licht verminderd toerekeningsvatbaar is en een gebrekkige impulscontrole heeft.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:4295

Straf - Twee broers vrijgesproken van poging plofkraak

20 juni - Twee broers (23 en 28 jaar) zijn vrijgesproken van een poging tot plofkraak op 23 oktober 2018 op een geldautomaat op het Lambertus Zijlplein. Hoewel er op een pakket met explosieven – dat op het scherm van de geldautomaat zat – DNA-materiaal is aangetroffen dat matcht met het DNA-profiel van de destijds 27-jarige broer, betekent dat niet zonder meer dat hij bij de poging tot plofkraak betrokken is geweest. Het gaat om een verplaatsbaar pakket en het is niet duidelijk wanneer zijn DNA op (welk deel van) het pakket terecht is gekomen. De 23-jarige broer is niet herkend op de camerabeelden. Het feit dat het DNA van zijn oudere broer op het pakket explosieven is aangetroffen, roept vragen op over een eventuele betrokkenheid van deze broer bij de poging tot plofkraak, maar levert onvoldoende bewijs op dat hij één van de daders van de poging tot plofkraak is. Hij krijgt wel 8 maanden celstraf – met aftrek van voorarrest – en een taakstraf van 80 uur voor een openlijke geweldpleging bij een tankstation in Nieuw-West op 9 februari 2019 en voor het voorhanden hebben van 12,2 gram cocaïne op 26 februari 2019.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:4373
ECLI:NL:RBAMS:2019:4374

Bestuur - Hogere toeristenbelasting voor campings

19 juni - De gemeente Amsterdam mocht de Verordening Toeristenbelasting na 15 jaar anders interpreteren,  waardoor campinghouders meer toeristenbelasting moeten gaan betalen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Sinds 1999 wordt er bij campings toeristenbelasting geheven over de kale overnachtingsprijs. De gemeente vindt vanaf 2013 dat dit een onjuiste interpretatie is. Zij wijzigt dit beleid door vanaf 2015 naast belasting te heffen over de kale overnachtingsprijs, ook overige inkomsten van de campings te belasten, zoals douchemunten, gas, water en elektra. Dit betekent voor de campings een toeristenbelastingverhoging van 40-50%. De rechtbank vindt dat de verordening de ruimte biedt voor deze gegeven uitleg van de gemeente.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:4367

Bestuur - Strafontslag ‘deradicaliseringsambtenaar’ houdt stand

21 juni - De gemeente Amsterdam mocht een ambtenaar onvoorwaardelijk ontslag als straf opleggen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De ambtenaar was betrokken bij de zogenoemde ‘grijze campagne’ van de gemeente. Die campagne had tot doel om radicaliserende moslimjongeren met vlogs op YouTube op andere gedachten te brengen. Volgens de rechtbank heeft de ambtenaar, die feitelijk verantwoordelijk was voor het verstrekken van de opdrachten, in elk geval de schijn van belangenverstrengeling laten ontstaan, door met een zakelijke relatie ook een privé relatie te onderhouden. Daarbij komt dat ze deze situatie niet uit eigen beweging heeft gemeld en hier ook achteraf geen openheid van zaken over heeft gegeven. Dit plichtsverzuim rechtvaardigt, nu voldoende aannemelijk is geworden dat de gemeente door de handelwijze van de ambtenaar (financieel) ernstig is benadeeld, een onvoorwaardelijk ontslag, aldus de rechtbank. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:4369

Kanton - Fooi creëren rechtvaardigt ontslag op staande voet

28 mei - Werkgever Novotel Amsterdam City hoeft drie bartenders die door haar op staande voet zijn ontslagen geen vergoeding te betalen. De kantonrechter oordeelt dat het ongeloofwaardig is dat de drie, zelfs als zij niet actief zouden hebben meegedaan, ervan niet op de hoogte waren dat er moedwillig fooi werd gecreëerd. Toen het restaurant in 2018 werd samengevoegd met de bar, moest de fooi ook met de restaurantmedewerkers worden verdeeld. Na intern onderzoek werd duidelijk dat het vaste barpersoneel de fooi kunstmatig hoog hield door contant betaalde drankjes niet aan te slaan en door te sjoemelen met vouchers voor gratis drankjes. Het ontslag op staande voet is dan ook terecht

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:4142
ECLI:NL:RBAMS:2019:4143
ECLI:NL:RBAMS:2019:4144

Kanton - Afwezige huurder raakt woning kwijt

17 juni - Een huurder moet zijn sociale huurwoning in Amsterdam-Noord uit, omdat verhuurder Ymere voldoende heeft bewezen dat hij daar de laatste twee jaar niet meer heeft gewoond. De man had in de woning dan ook geen hoofdverblijf, hoewel dat volgens de huurovereenkomst wel verplicht is. In 2017 trof een gerechtsdeurwaarder een berg post aan waardoor hij vermoedde dat het huis niet werd bewoond. Ook buren verklaarden onder ede dat zij de man daar al langer niet hadden gezien. Bovendien constateerde Ymere via plakkertjes op de voordeur dat de deur wekenlang niet open was geweest. Volgens de man vertrekt hij vaak vroeg naar zijn moeder en komt hij pas laat thuis, waardoor zijn buren hem niet zien. Volgens de kantonrechter is dat onvoldoende tegen over het bewijs van Ymere en zij ontbindt daarom de huurovereenkomst.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:4263

Civiel - Ontwerper moet betalen voor foto’s

14 juni - Een ontwerper van onder meer catsuits moet een schadevergoeding van 7.879 euro betalen aan een professionele fotograaf, van wie de foto’s vijf jaar lang zonder toestemming op de site van de ontwerper stonden. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De foto’s waren gemaakt op een boekpresentatie, waarbij een vrouw een catsuit aan had van de ontwerper. De rechtbank oordeelt dat de fotograaf het auteursrecht op de foto’s heeft en het feit dat daarop de catsuit te zien is, de ontwerper niet het recht geeft om de foto’s op zijn site te zetten. Door de foto’s op zijn site te plaatsen maakt hij inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf en daarom moet hij een schadevergoeding betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:4334

Civiel - Weer ontruiming “We are here leden”

20 juni - De Staat mag overgaan tot het ontruimen van een winkelruimte in Amsterdam-Zuidoost die is gekraakt door een groep uitgeprocedeerde asielzoekers van de “We are here” groep. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. De leefbaarheid in de buurt is een punt van zorg en de verwachting is dat de ontruiming bijdraagt aan het verbeteren daarvan. Daarnaast speelt mee dat de winkelruimte niet geschikt is voor bewoning en dat er een ondernemer klaarstaat om de winkelruimte in gebruik te nemen. Op 13 juni oordeelde de voorzieningenrechter (Volledige uitspraak) dat de Staat leden van “We are here” mocht ontruimen uit een door hen gekraakt pand op Uilenstede.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:4335

Uitspraken