Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 24 september 2018

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied

Straf - 30 maanden cel voor wapens en witwassen

18 september - Een 26-jarige man krijgt 30 maanden gevangenisstraf voor het witwassen van bijna 55.000 euro en het voorhanden hebben van 6 revolvers, 3 pistolen, geluidsdempers en munitie. De politie hield de man aan tijdens een actie tegen spookwoningen – dat zijn woningen waar niemand staat ingeschreven maar die wel worden bewoond. Bij die actie werd de man aangetroffen, evenals een sporttas met veel geld en vuurwapens. Een 32-jarige medeverdachte wordt vrijgesproken: de rechtbank acht niet bewezen dat hij op de hoogte was de inhoud van de sporttas. Het gevonden geld wordt verbeurd verklaard.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6584
ECLI:NL:RBAMS:2018:6583

Straf - 30 maanden cel voor iPhone-dief

20 september - Een 22-jarige man krijgt 30 maanden gevangenisstraf (waarvan 6 voorwaardelijk) voor het van hun iPhone beroven van meerdere slachtoffers en een poging daartoe. Dat deed hij in samenwerking met anderen. Hun werkwijze bestond er uit dat de 21-jarige man een afspraak maakte met mensen die hun iPhone op Marktplaats aanboden, waarna de slachtoffers werden bedreigd of zelfs met pepperspray werden bespoten en de telefoon werd geroofd. Een aantal slachtoffers kreeg betaald met vals geld. De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij het vertrouwen in de internethandel heeft geschaad en dat hij de slachtoffers die met pepperspray zijn bespoten veel pijn heeft gedaan. De man moet zich onder toezicht stellen van de reclassering en zich in een forensische kliniek laten behandelen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6665

Bestuur - UWV mag uitkering Poolse man terugvorderen

7 september - Uitkeringsinstantie UWV mag de werkloosheidsuitkering (WW) van een Poolse werknemer herzien en terugvorderen. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het UWV en enkele andere instanties  doen momenteel onderzoek naar mogelijke fraude met WW-uitkeringen door Poolse (ex-)werknemers. Het is namelijk gebleken dat verschillende Poolse (ex-)werknemers WW aanvragen terwijl zij niet meer in Nederland verblijven. Deze zaak is onderdeel van dat onderzoek. Het is volgens de rechtbank aannemelijk gemaakt dat ook de werknemer in deze zaak na afloop van zijn dienstverband niet meer in Nederland verbleef, maar toch uitkering ontving. Het UWV mag die uitkering herzien en het geld terugvorderen. Het UWV mocht de man echter geen boete opleggen, oordeelt de rechtbank. Voor een boete gelden namelijk strengere bewijsregels dan voor terugvordering en daaraan is in deze zaak niet voldaan. Het verblijf buiten Nederland is weliswaar aannemelijk gemaakt, maar niet onomstotelijk aangetoond.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6696

Bestuur - Geen relatie, geen verblijfsrecht

18 september - De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft terecht besloten dat een Nigeriaanse man Nederland moet verlaten omdat hij hier geen verblijfsrecht heeft. Het verblijfsrecht van de man was gebaseerd op zijn relatie met een vrouw met de Duitse nationaliteit. Omdat nooit sprake is geweest van een echte relatie, had de man ook geen recht om in Nederland te zijn. De staatssecretaris had voldoende aanknopingspunten om een onderzoek te starten naar de echtheid van de relatie en  heeft terecht de conclusie getrokken dat hier sprake is van een schijnrelatie. De man en de vrouw hebben namelijk verschillende verklaringen afgelegd over wezenlijke gebeurtenissen in hun relatie. Zo hebben zij anders verklaard over hun eerste ontmoeting en kus. Ook kon de man tijdens een huisbezoek geen persoonlijke spullen of kleding van de vrouw tonen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6575

Kanton - Eigenaar lek souterrain krijgt geen gelijk

7 september - De eigenaar van de begane grond en het souterrain van een pand in Amsterdam Zuid krijgt ongelijk in een conflict met zijn Vereniging van Eigenaren (VvE) over herstel van ernstige lekkages in het souterrain. De eigenaar en de VvE, enkel bestaande uit de eigenaar en zijn bovenbuurman, ruziën al langer over de vraag hoeveel de VvE moet meebetalen. Eerder bepaalde de rechter dat de lekkage inderdaad voor een groot deel onder de verantwoordelijkheid van de VvE valt. Een deskundige stelde verschillende oplossingen voor, waarbij de VvE-bijdrage varieerde van 32.000 tot 100.000 euro. De benedenbuurman eiste de meest kostbare oplossing. De bovenbuurman stelde dat de goedkopere variant moest worden gekozen. De rechter geeft hem gelijk. Onder meer omdat de bovenbuurman tweederde van de VvE-bijdrage moet betalen (terwijl de benedenbuurman er het meeste profijt van heeft), heeft de VvE een redelijke grond om de dure variant te weigeren.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6557

Kanton - Bruidstaarten moeten worden betaald

11 september - My Greatest Party (MGP) moet betalen voor de taarten die taartenbakker Taartje van Lot heeft geleverd. Bovendien hoeft Taartje van Lot MGP geen (schade)vergoeding te betalen. Dat heeft de kantonrechter geoordeeld. MGP weigerde de taarten te betalen, onder meer omdat de taartenbakker in strijd met de afspraken klanten van MGP zou hebben benaderd. Volgens MGP is Taartje van Lot hierdoor groter en bekender geworden en zijn MGP-klanten naar haar overgestapt. MGP vordert hiervoor een (schade)vergoeding. Volgens Taartje van Lot heeft zij zich gehouden aan de afspraken en is er sprake van een vrije markt waarin het haar vrij staat zaken te doen met wie dan ook. De kantonrechter wijst de schadevergoeding af, omdat de grenzen van eerlijke concurrentie niet zijn overschreden en MGP haar inkomensschade niet onderbouwde. De facturen voor de door Taartje van Lot geleverde taarten moet MGP alsnog voldoen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6633

Civiel - Laat Hoge Raad zich buigen over renteswap

19 september - In twee rechtszaken van klanten van ABN Amro en Rabobank over renteswaps, heeft de rechtbank besloten prejudiciële te stellen aan de Hoge Raad. Omdat er veel gedoe is over die renteswaps (die door banken werden verkocht om het risico van rentestijging op een lening af te dekken maar een ‘negatieve waarde’ opleverden toen de rente daalde) in Amsterdam en bij andere rechtbanken is er behoefte aan een richtinggevende uitspraak van het hoogste rechtscollege. Die vragen zijn onder meer: hoe ver gaat de mededelingsplicht van artikel 6:228 BW van een bank bij het afsluiten van een renteswap? Kan een klant een beroep doen op dwaling als hij geen schade heeft geleden?

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6686
ECLI:NL:RBAMS:2018:6687

Civiel - Parbode moet beschuldiging oplichting rectificeren

19 september  - De uitgeefster van het Surinaamse blad Parbode moet een bericht uit 2014 waarin ze een Nederlandse jurist en bedrijvendokter beticht van oplichting rectificeren: door een bericht op haar website en Facebookpagina te plaatsen. Ook moet de uitgeefster een bericht uit 2015 – waarin stond dat de jurist een plantage in bezit kreeg door mee te werken aan het verkrijgen van een valse akte van doodverklaring van de plantage eigenaresse – rectificeren. De jurist in kwestie is in 2014 weliswaar veroordeeld voor faillissementsfraude, zoals Parbode terecht schrijft, maar niet voor oplichting. En de rol van de jurist bij de verkregen doodsverklaring zoals Parbode die heeft beschreven, heeft zij niet hard kunnen maken, aldus de rechtbank.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6698

Uitspraken