Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 25 maart 2019

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - Celstraf na verduistering en bedreiging

21 maart - Een 52-jarige man krijgt een gevangenisstraf van 200 dagen omdat hij een rijbewijs en een creditcard heeft verduisterd die in zijn portemonnee werden aangetroffen en omdat hij zijn ex-vriend vorig jaar in Amsterdam heeft bedreigd. Aan hem moet hij 600 euro schadevergoeding betalen. Hij werd er ook van verdacht zich ten onrechte te hebben voorgedaan als betrouwbare huurder en verhuurder maar omdat niet méér bewezen kon worden dan dat hij te kwader trouw was, kon oplichting niet bewezen worden en is hij daarvan vrijgesproken. Bij de straf is meegenomen dat hij vaker voor verduistering en andere vermogensdelicten is veroordeeld en dat hij geen schuldgevoel toont.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:2056

Straf - Gevangenisstraf voor duo met plaksnorren

22 maart - Twee mannen - van 65 en 26 jaar - krijgen 36 en 24  maanden gevangenisstraf voor de gezamenlijke voorbereiding van een gewelddadige diefstal of afpersing op 1 en 2 oktober 2018 in Amsterdam. Zij hadden kogelwerende vesten bij zich en zichzelf met plaksnorren vermomd. De geprepareerde kist en de jammer die de mannen bij zich hadden wijst erop dat zij geldcassettes wilden buitmaken en gps-signalen wilden verstoren. De 26-jarige man is ook veroordeeld van heling van een motor. De 65-jarige man ook voor de bedreiging van een motoragent met een vuurwapen en wapenbezit. Een 35-jarige medeverdachte is vrijgesproken. Er is geen bewijs dat hij wist dat de bestelauto die hij heeft gehuurd bedoeld was voor een overval.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:2112
ECLI:NL:RBAMS:2019:2113
ECLI:NL:RBAMS:2019:2114

Bestuur - Betaald parkeren NDSM-terrein geen reden voor schadevergoeding

19 maart - De gemeente Amsterdam mocht de aanvraag van Partycentrum Noord voor schade die zij zegt te hebben geleden door het invoeren van betaald parkeren op het NDSM-terrein, afwijzen. Dat heeft de rechtbank bepaald. De gemeente heeft per 1 april 2014 betaald parkeren ingevoerd op het NDSM-terrein (1,30 euro per uur) voor zeven dagen per week van 9.00 tot 23.00 uur. Naar het oordeel van de rechtbank is het partycentrum niet in het bijzonder of abnormaal getroffen door dit besluit. Ook is er geen causaal verband aangetoond tussen het invoeren van het betaald parkeren en het teruglopen van het aantal bezoekers. Daarnaast was het invoeren van betaald parkeren voorzienbaar, aldus de rechtbank. Doordat het NDSM-terrein flink in ontwikkeling is en er overal steeds meer betaald parkeren wordt ingevoerd, was dit dan ook geen verrassing.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:1962

Bestuur - Nederlanderschap veroordeelde IS-sympathisant blijft ingetrokken

21 maart - Een 21-jarige Amsterdammer die is veroordeeld voor terroristische misdaden, is geen Nederlander meer. Het besluit tot het intrekken van zijn Nederlandse nationaliteit niet wordt geschorst. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft dat besluit genomen nadat de man had geprobeerd zich aan te sluiten bij de Islamitische Staat in Syrië. In deze spoedprocedure geeft de voorzieningenrechter nog geen antwoord op complexe juridische vragen, maar oordeelt dat de man in afwachting van de lopende bezwaarprocedure geen Nederlander meer mag zijn. Daarbij is van belang dat de man de essentiële belangen van Nederland heeft geschaad en niet blijkt dat hij daarna tot inkeer is gekomen. Dat hij door dit besluit zijn werk en inkomen in Nederland verliest, is niet doorslaggevend. Omdat hij ook de Marokkaanse nationaliteit heeft, kan hij daar in zijn levensonderhoud voorzien.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:2074

Kanton - Huurprijs onduidelijk: huurder hoeft niet te betalen

15 maart - Een huurder van woonruimte in Amsterdam-Noord hoeft de verhuurder geen achterstallige huur van ruim 3600 euro te betalen waartoe hij eerder bij verstek was veroordeeld. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De verhuurder kon niet bewijzen dat hij met de huurder een maandelijkse huur van 780 euro had afgesproken. Nergens in de correspondentie tussen de twee stond een verwijzing naar die huurprijs voor de tijd dat de huurder de woonruimte huurde in 2018. In een transcriptie van een telefoongesprek tussen de verhuurder en de huurder werd de huurprijs evenmin genoemd. Dat zij in dat telefoongesprek over een betalingsregeling spraken, betekent ook niet dat de huurder de verhuurder het door hem gevorderde bedrag aan huur moet betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:1978

Kanton - Betalen voor niet meer gewenste snoepautomaten

19 maart - Een vrouw die begin 2015 snoepautomaten liet plaatsen in de kantines op het Zuiderlicht College en het Iedersland College in Amsterdam moet de verhuurder van die snoepautomaten ruim 1.000 euro betalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Het huurcontract van de automaten voor twee jaar was namelijk niet tussentijds opzegbaar. Dat het Zuiderlicht College de vrouw in de zomer van 2016 liet weten dat snoepautomaten niet meer welkom waren, verandert niets aan het contract dat zij had met de verhuurder. Het risico dat het schoolbeleid verandert, komt voor haar eigen rekening. Zij heeft namelijk geen voorbehoud opgenomen in het contract voor het geval scholen de automaten niet meer wilden. Daarom moet de vrouw in principe tot de einddatum van de overeenkomst (in januari 2017) huur betalen. Zij hoeft uit coulance alleen de openstaande rekeningen over 2016 te betalen inclusief ophaalkosten. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:1979

Civiel - Goede Doelen vissen achter het net

19 maart  - Het beslag dat twee goede doelen, Terre des Homme en het Gehandicapte Kind, hadden gelegd op de privégoederen van een echtpaar en op de nalatenschap van hun overleden buurman, moet worden opgeheven. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. De goede doelen zijn bij testament benoemd tot erfgenaam van het vermogen – van 1,5 miljoen – van de buurman. Hij had aan het echtpaar dat hem tot zijn dood heeft verzorgd, zijn woning gelegateerd, zonder daarvoor iets te hoeven betalen. In het voorlaatste testament was nog bepaald dat het echtpaar de waarde van de woning moest inbrengen in de nalatenschap. De goede doelen maken aanspraak op de waarde van de woning en menen dat het laatste testament niet rechtsgeldig is, omdat de man bij het opmaken daarvan niet wilsbekwaam was door Alzheimer. De notaris die het testament heeft opgemaakt en de arts die hij had ingeschakeld om de wilsbekwaamheid te onderzoeken – twee belangrijke bronnen – hebben echter destijds geconcludeerd dat de man wilsbekwaam was. Het is dan ook hoogst onaannemelijk dat het testament nietig of vernietigbaar is. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:2073

Civiel - Billijke ontslagvergoeding: ruim 180.000 euro

14 maart  - Een datacenterexploitant moet een voormalige directeur ruim 180.000 euro betalen, omdat zij de directeur zonder goede gronden heeft ontslagen. Dit bedrag komt bovenop de bijna 50.000 euro transitievergoeding die de directeur al eerder ontving. De dataexploitant ontsloeg de directeur na 9 jaar dienstverband, omdat het bedrijf meende dat sprake was van disfunctioneren, een verschil van inzicht over het te voeren beleid en een verstoorde arbeidsverhouding. Dat heeft het bedrijf echter niet aangetoond, oordeelt de rechtbank. Ook heeft het bedrijf geen poging gedaan de directeur in een andere positie te herplaatsen. Bij het bepalen van de omvang van de billijke vergoeding heeft de rechtbank onder meer gekeken naar de huidige leeftijd (55 jaar), het functieniveau en de eenzijdige werkervaring van de voormalige directeur.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:2115

Uitspraken

Meest gelezen berichten