Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 26 februari 2018

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal belangrijke en meest opvallende zaken per rechtsgebied. Deze week 8 uitspraken.

Straf - Vrijspraak in zaak schietpartij Slotervaart


21 februari - Een 25-jarige verdachte van een schietpartij in Slotervaart is vrijgesproken van poging tot doodslag vanwege gebrek aan bewijs. Wel is hij veroordeeld tot 7 maanden gevangenisstraf voor heling en verboden wapenbezit. De man werd ervan verdacht vorig jaar in Slotervaart te hebben geschoten op een geparkeerde auto, met daarin twee personen. Getuigen konden de schutter echter niet duidelijk omschrijven en het technisch onderzoek leverde geen aanwijzingen op die naar de man leidden. De beschoten personen verklaarden dat zij niet wisten wie de schutter was. Verschillende personen die niet bij de schietpartij aanwezig waren, hadden de bijnaam van de man als schutter genoemd. Uit telefoongegevens kon worden afgeleid dat de verdachte in de buurt was toen de schietpartij plaatsvond. De rechtbank vindt dit indirecte bewijs echter onvoldoende om te kunnen concluderen dat verdachte de schutter moet zijn geweest.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:967

Straf - Celstraf voor seks met minderjarige

21 februari - Een 26-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden (waarvan 6 maanden voorwaardelijk) voor het meermaals plegen van ontuchtige handelingen met een meisje dat nog geen 16 jaar was. Hij werd vrijgesproken van verkrachting van het meisje omdat niet is bewezen dat er sprake was van dwang. Een andere jongen (die al eerder veroordeeld is) dreigde het meisje dat hij naaktfoto’s van haar aan haar moeder zou sturen. De rechtbank achtte niet bewezen dat deze verdachte wist dat het meisje onder druk van die bedreiging stond. Maar dus wel dat de man – net als drie andere jongens – in 2013 en 2014 seks had met haar. Ze was toen 14. Een van de andere jongens legde hierover een verklaring af. Daarmee belastte hij zowel zichzelf als de 26-jarige man. Ander belangrijk bewijs kwam uit afgeluisterde telefoongesprekken. De man moet het meisje ruim 2.600 euro schadevergoeding betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:968

Bestuur - Liquidatiedoelwit voorlopig weg uit Wittenburg

21 februari - Het gebiedsverbod van Gianni L., het vermeende doelwit van de schietpartij op 26 januari 2018 in een buurthuis in Wittenburg in Amsterdam, blijft voorlopig in stand. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Door de schietpartij in het buurtcentrum –  waarbij Gianni L. in het bijzijn van kinderen gewond raakte en een onschuldige dodelijk werd getroffen – is de openbare orde zodanig verstoord, dat de burgemeester met een gebiedsverbod weer rust in de buurt mag proberen te krijgen. Ook het woonrecht van Gianni L. moet daar op dit moment voor wijken. Tussen de burgemeester en de hoofdofficier van justitie vindt wekelijks overleg over de zaak plaats.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:977


Bestuur - Geen subsidie voor tegengaan schooluitval in Nieuw-West

22 februari - Het stadsdeel Nieuw-West mocht eind 2016 een subsidie voor het stimuleren van ouderparticipatie in het onderwijs weigeren, zo oordeelde de rechtbank. De subsidie van 60.000,- euro werd aangevraagd voor een project dat onder andere schooluitval bij kinderen in het stadsdeel moest tegengaan. De aanvrager zei dat hij veel ervaring heeft met dergelijke projecten en hij als zodanig in het stadsdeel ook bekend staat. Omdat hij dat niet heeft onderbouwd, zag het stadsdeel geen aanleiding om de subsidie te verlenen. Dat is volgens de rechtbank een goede reden om af te wijzen; de aanvrager had van het begin af aan duidelijk moeten zijn. Dat het stadsdeel de aanvraag bewust heeft tegengewerkt volgt de rechtbank niet.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:1013

Kanton - Vrouw ‘negerin’ noemen tijdens discussie mocht

19 februari - Een van de geïnterviewden voor het boek Surinamers in de polder, dat gaat over prominente Surinamers in Nederland, mocht een vrouw die eveneens voor het boek is geïnterviewd, (meerdere keren) ‘negerin’ noemen, oordeelt de kantonrechter. Hij deed dat in een voorgelezen brief op een discussiebijeenkomst over het gebruik van het woord neger in het boek. De rechter oordeelt dat in dit geval de vrijheid van meningsuiting van de man zwaarder weegt dan de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de vrouw, onder meer omdat de brief werd voorgelezen tijdens een discussiebijeenkomst die specifiek over het gebruik van het woord ging. Daarnaast profileert de vrouw zich als prominent vertegenwoordigster van de beweging tegen het gebruik van het woord 'neger .

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:926

Kanton - Bewoner moest rekening houden met aanwezigheid hotels

20 februari - Een bewoner van het project Solids 11 in Amsterdam-West die klaagde over de hoeveelheid hotels en de overlast die hij daarvan ervaart, krijgt geen schadevergoeding en ook geen huurverlaging. Dat heef de kantonrechter geoordeeld.. Op voorhand was namelijk voldoende duidelijk dat Solids 11 een - in overleg met de gemeente en het ministerie van VROM tot stand gekomen - duurzaam bestemmingsvrij flexibel gebouw was, waarvan de bestemming met de tijd kon wijzigen. Aan de voorwaarde dat er in het complex minimaal 40% woningen moeten zitten is voldaan. De bewoner diende er dus ook rekening mee te houden dat 60% van het complex zou worden opgevuld met bedrijven, waaronder hotels. Stadgenoot heeft voldoende ondernomen om de aanvankelijke opstartproblemen in de vorm van overlast van hotelgasten op te lossen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:976

Civiel - Niet meer geld voor componist Eftelingmuziek

21 februari - Buma/Stemra hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de componist van wie tussen 2005 en 2016 in themaparken, waaronder de Efteling, muziek te horen was. Buma/Stemra beheerde de auteursrechten van de componist. Zij inde de vergoeding voor het gebruik van de muziek en keerde die vervolgens volgens haar eigen beleid uit aan de componist. De rechtbank oordeelt dat Buma/Stemra dit beleid, waarbij dit soort muziek wordt beschouwd als achtergrondmuziek, mag voeren. Van Buma/Stemra kan niet worden verwacht dat zij uit zichzelf per geval bekijkt of aanleiding bestaat om van het beleid af te wijken.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:964

Civiel - Nieuwe kans voor de Combinatie

22 februari - Het Havenbedrijf moet De Combinatie (Ballast Nedam Infra en Liebregts B.V.) weer toelaten tot de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van een nieuwe kademuur aan het Noordzeekanaal in de Westzanerpolder. De inschrijving was ten onrechte ongeldig verklaard. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. De Combinatie had zich ingeschreven zowel conform het bestek (conform het plan) als via varianten daarop. Volgens het Havenbedrijf was dat verboden. Uit de aanbestedingsstukken en het antwoord op een vraag van een andere inschrijver, kan dit echter niet worden afgeleid. Dat het onduidelijk was dat van een verbod sprake was, volgt ook uit het feit dat naast de Combinatie nog 4 andere inschrijvers (van de in totaal 11 inschrijvers) op dezelfde wijze als de Combinatie hebben ingeschreven. Het verbod is niet op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze kenbaar gemaakt, aldus de voorzieningenrechter.

Lees de volledge uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:995

Uitspraken

Meest gelezen berichten