Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 12 oktober 2020

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Deze week hebben we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied geselecteerd.

Straf - Boete en rijontzegging na weigeren bloedtest na ongeval

7 oktober - Een 39-jarige man krijgt een boete van 420 euro en een rijontzegging van 6 maanden. Hij weigerde namelijk op 1 november 2018, nadat hij als bromfietser betrokken was bij een aanrijding, mee te werken aan een bloedonderzoek om te kunnen vaststellen of hij onder invloed van alcohol of cannabis was. Hij is vrijgesproken van het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij een voetganger onder meer een schedelbreuk opliep. Uit het dossier is namelijk onvoldoende gebleken waar de voetganger precies de straat in Amsterdam-Centrum is overgestoken. Het is onduidelijk of de voetganger overstak op het zebrapad of daar slechts vlakbij was.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:4866

Straf - Celstraf voor bezit van grote hoeveelheden vuurwerk

8 oktober - Een 39-jarige man is veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf waarvan 5 maanden voorwaardelijk omdat hij op 11 februari 2020 in Hoofddorp en Aalsmeer grote hoeveelheden (illegaal) vuurwerk in zijn bezit had. In een garage lagen onder meer 226 mortierbommen en 643 kilo (professioneel) vuurwerk. Hij wordt vrijgesproken van witwassen. Zijn verklaring waar zijn inkomen vandaan kwam – onder meer uit zijn dj-werk en de verkoop van zijn auto – is concreet en verifieerbaar en niet op voorhand onaannemelijk en daarom niet uit te sluiten. Omdat het OM geen onderzoek heeft gedaan naar de alternatieve herkomst van het geld, is niet vast te stellen dat het geld een illegale herkomst heeft.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:4884

Bestuur - Bedrijf terecht beboet na arbeidsongeval

8 oktober - De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft terecht een boete opgelegd aan Cargill B.V., een agro-industrieel bedrijf, voor het overtreden van het Arbobesluit. Dat heeft de meervoudige kamer van de rechtbank geoordeeld. Op 15 december 2017 vond op de Cargill-locatie in Sas van Gent een arbeidsongeval plaats waarbij een werknemer brandwonden opliep. Cargill stelde dat het ongeval het gevolg was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Bovendien vroeg zij om de boete te matigen omdat zij de risico’s voldoende zou hebben geïnventariseerd en een veilige werkwijze zou hebben ontwikkeld. Daar gaat de rechtbank niet in mee, omdat de aanknopingspunten voor matiging ontbreken. De rechtbank oordeelt dat het bedrijf onvoldoende maatregelen heeft genomen om een dergelijk ongeval te voorkomen. Zo is er geen specifieke werkwijze voor de werkzaamheden waarbij de medewerker gewond raakte en ontbreken er voorzieningen om dit soort ongevallen te vermijden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:4891

Bestuur - Minister nam ten onrechte parkieten in bewaring

8 oktober - De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft ten onrechte met spoed bestuursdwang toegepast en vier roodmaskerparkieten in bewaring genomen. Dat oordeelt de rechtbank. Dier- en plantsoorten in het wild die (mede) door handel worden bedreigd met uitsterven, hebben een beschermde status op grond van het internationale verdrag CITES. Voor roodmaskerparkieten geldt dat het verboden is deze te verhandelen, behalve als de koper de legale herkomst van de parkieten en hun ouderdieren kan aantonen. De rechtbank vindt dat de koper met de kwekersverklaring en de overdrachtsverklaring de legale herkomst van de parkieten heeft aangetoond. Volgens de rechtbank was het vervolgens aan de minister om de legale herkomst van de ouderdieren te onderzoeken. Omdat niet vaststaat dat de ouderdieren een illegale herkomst hebben, staat ook niet vast dat sprake is van een overtreding. De minister had de parkieten dus niet in bewaring mogen nemen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:4892

Kanton - Huurders mogen in woning blijven ondanks drugs van zoon

1 oktober - Een echtpaar mag in een woning in Amsterdam-Oost blijven hoewel daar in mei 2020 een handelshoeveelheid drugs is gevonden. Het is namelijk niet zeker dat de ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder in een bodemprocedure stand zou houden. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Daarbij weegt mee dat de meeste drugs is gevonden in de kleding en kamer van één van de zoons van huurders, die al lang niet meer op het adres stond ingeschreven, maar de nacht van de inval bij zijn broer sliep zonder dat de huurders dat wisten. De huurders zijn weliswaar verantwoordelijk voor wie zij binnenlaten, maar ontruiming gaat te ver. De huurders zijn bereid af te spreken dat de zoon die bleef slapen en die geen vaste verblijfplaats heeft, niet meer naar binnen mag. Zo nodig willen ze een straat- en contactverbod aanvragen. Ook weegt mee dat zij al 28 jaar goede huurders zijn en ontruiming grote gevolgen heeft.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:4864

Kanton - Niet uitchecken komt treinreiziger duur te staan

5 oktober - Een treinreiziger die tussen oktober 2018 en mei 2019 21 keer niet uitcheckte moet ruim 1500 euro betalen omdat hij zich niet aan de algemene voorwaarden van de ov-chipkaart hield. De reiziger stelde dat hij per ongeluk meermaals niet had uitgecheckt en dat NS hem ten onrechte geen kans had geboden om tot een oplossing te komen. Daar gaat de kantonrechter niet in mee. De treinreiziger is tweemaal per brief en e-mail erop gewezen dat hij hoewel hij ertoe verplicht was, meermaals niet had uitgecheckt. NS berekende beide keren geen reiskosten, maar kondigde wel aan dit te kunnen gaan doen. Desondanks checkte de treinreiziger ook nadien meermaals niet uit. Dat de treinreiziger die correspondentie niet heeft ontvangen, zoals hij aanvoerde, is aan hemzelf te wijten. Hij meldde zijn verhuizing niet en merkte e-mails niet op. Daarom moet hij naast de maximale reiskosten (ruim 665 euro), incassokosten (ruim 99 euro) en de gerechtelijke kosten van NS (825 euro) betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:4861

Civiel - Onfortuinlijke ondernemers moeten lening terugbetalen

7 oktober - Twee echtgenoten die geld leenden bij een microfinancier voor het uiteindelijk niet succesvol opstarten van een onderneming, moeten ruim 30.000 euro terugbetalen. De rechtbank is het niet eens met het argument van de echtgenoten dat de kredietverstrekker hun kredietverzoek had moeten afwijzen en daarom niet om terugbetaling mag vragen. Een kredietverstrekker moet oppassen voor het uitlenen van teveel geld aan kleine zakelijke klanten, zoals de echtgenoten, en moet daarom een inschatting maken of de klanten aan de aflossings- en renteverplichtingen kunnen voldoen. Bij een onderneming die nog niet operationeel is, zoals hier het geval was, gebeurt die inschatting op basis van het door de ondernemers zelf aangeleverde ondernemingsplan en de omzetprognoses. De kredietverstrekker maakte op basis daarvan een inschatting en concludeerde dat de lasten naar verwachting uit de onderneming zouden kunnen worden voldaan. De echtgenoten leverden geen informatie aan waaruit blijkt dat de kredietverstrekker die conclusie niet had mogen trekken.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:4863

Civiel - Uitkomst selectieprocedure blijft hetzelfde

8 oktober - De Gemeente Amsterdam hoeft niet terug te komen op de uitkomst van haar selectieprocedure voor een optierecht op de ontwikkeling van een woon- en voorzieningenprogramma op het August Allebéplein. Volgens Amsborgh is de inschrijving van de winnende partij, Lokhorst, ongeldig omdat de inschrijving niet voldeed aan de eisen. Zo zou onder andere het ontwerp van het gebouw van Lockhorst niet aansluiten op de aanwezige Moskee en het politiebureau en zou de hoofdingang van de woningen aan de verkeerde kant liggen, terwijl dat harde eisen waren. Amsborgh baseerde dit echter op afbeeldingen op de website van een samenwerkingspartner van Lokhorst. Die afbeeldingen zijn niet ingediend bij de gemeente en waren in een eerder stadium gemaakt. Daarnaast zou bij de beoordeling van de inschrijving van Amsborgh van alles zijn misgegaan, waardoor zij ten onrechte te lage scores kreeg op een aantal onderdelen en niet als winnaar uit de bus kwam. De voorzieningenrechter ziet dat anders: in dit geval liggen de beoordelingen en de daarbij gegeven uitleg binnen de ruimte die de beoordelingscommissie van de gemeente heeft.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:4890

Uitspraken