Laden...

IRK staat overlevering toe van Poolse verdachte

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > IRK staat overlevering toe van Poolse verdachte
Amsterdam, 04 maart 2021

De Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank Amsterdam heeft vandaag de overlevering toegestaan van een 29-jarige Pool die in Polen wordt verdacht van invoer van drugs in Polen om daar te verhandelen.

Systemische gebreken

De IRK is van oordeel dat er in Polen sprake is van systemische gebreken in de rechtsorde, waardoor de Poolse wetgeving niet langer de onafhankelijkheid van de Poolse rechterlijke macht waarborgt. Weigering van de overlevering is echter slechts mogelijk als in het individuele geval concrete en zwaarwegende redenen zijn om aan te nemen dat het recht op een eerlijk proces zal worden geschonden.

Concrete en zwaarwegende redenen?

Namens de opgeëiste persoon was aangevoerd dat dergelijke concrete en zwaarwegende redenen zich in zijn geval zouden voordoen, onder andere omdat zijn situatie deels identiek zou zijn aan de situatie zoals aan de orde in de uitspraak van de IRK van 10 februari 2021.

Naar het oordeel van de rechtbank is dit laatste echter niet het geval. De aangevoerde feiten en omstandigheden betreffen de algemene situatie in Polen. De opgeëiste persoon heeft geen concrete informatie verstrekt over zijn persoonlijke situatie, de aard van het betrokken feit waarvan hij wordt verdacht of de feitelijke context waarin het Europees Aanhoudingsbevel (EAB) is uitgevaardigd, die relevant kan zijn bij de beoordeling of een  schending van het recht op een eerlijk proces zou kunnen plaatsvinden. 

Overlevering toegestaan

De rechtbank staat overlevering van de opgeëiste persoon aan Polen dan ook toe omdat er geen zwaarwegende en op feiten berustende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij overlevering aan Polen een reëel gevaar loopt dat zijn grondrecht op een onafhankelijk gerecht in Polen zal worden geschonden en derhalve dat zijn grondrecht op een eerlijk proces zal worden aangetast.

Meer informatie

Voor meer informatie, bel de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 088 361 14 40, of stuur een e-mail naar info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl.

Uitspraak