Laden...

Inspectierapporten scholen Stichting voor Persoonlijk Onderwijs mogen worden geopenbaard

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Inspectierapporten scholen Stichting voor Persoonlijk Onderwijs mogen worden geopenbaard
Amsterdam, 05 juli 2021

De onderwijsinspectie mag de 16 inspectierapporten publiceren die het over 8 scholen van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) heeft opgesteld. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. De stichting verzette zich tegen openbaarmaking omdat de rapporten – waarin een deel van de scholen als zeer zwak werd beoordeeld – niet zouden deugen.

Onder de SvPO vallen 8 middelbare scholen in Amsterdam, Utrecht, Kapelle, Hurdegaryp, Geldermalsen, Deventer, Hengelo en Hoorn. De onderwijsinspectie onderzocht op de scholen de kwaliteit van het onderwijs en het financieel beheer. Dat resulteerde in acht kwaliteitsrapporten en acht financiële rapporten.

Verzet tegen openbaarmaking

De 16 rapporten werden in april van dit jaar vastgesteld. Daarbij werden de scholen in Amsterdam, Utrecht en Hoorn als zeer zwak beoordeeld. De onderwijsstichting verzette zich tegen openbaarmaking en stapte naar de rechter. Volgens de stichting zijn de rapporten onvolledig en niet zorgvuldig tot stand gekomen en zijn de conclusies ondeugdelijk gemotiveerd. Volgens de stichting zou openbaarmaking ten onrechte schadelijk zijn voor de scholen.

Geen oordeel over inhoud rapporten

De voorzieningenrechter gaat niet mee in het standpunt van de stichting. Daarbij is niet gekeken naar de inhoud van de rapporten. Daarvoor leent deze spoedprocedure zich niet. Bovendien loopt er over het merendeel van de rapporten ook al een civiele procedure waarin wel een oordeel over de inhoud zal worden geveld.

Belang openbaarheid weegt zwaarder

De rechter heeft wél een afweging gemaakt van het belang van de onderwijsinspectie bij de openbaarmaking en het belang van de SvPO bij de opschorting van de publicatie. Die afweging valt uit in het voordeel van de inspectie. Daarin weegt mee dat openbaarmaking van rapporten van de inspectie wettelijk verplicht is en dus het uitgangspunt moet zijn, ook al kan dat voor een school nadelig zijn. De wetgever vindt het zeer belangrijk dat door openbaarmaking onder meer ouders en leerlingen in staat worden gesteld een verantwoorde schoolkeuze te maken of om zo nodig zelf initiatieven te nemen richting een schoolbestuur.

In zijn oordeel betrekt de voorzieningenrechter ook het gegeven dat bij vijf scholen het oordeel over de onderwijskwaliteit voldoende is. De nadelige gevolgen van publicatie zijn daarom beperkt. Bovendien biedt de wet waarborgen tegen te grote nadelige gevolgen van openbaarmaking. Zo kan een school vóór publicatie op het concept-rapport reageren. Ook kan de reactie van een school op het rapport bij het rapport zelf worden gevoegd.

Meer informatie

Voor meer informatie, bel de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 088 361 14 40, of stuur een e-mail naar info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl.

Uitspraak