Laden...

Ouders uitgelote leerlingen krijgen geen extra informatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Ouders uitgelote leerlingen krijgen geen extra informatie
Amsterdam, 31 mei 2017

OSVO, de vereniging die in Amsterdam de centrale loting en matching van leerlingen aan middelbare scholen verzorgt, hoeft geen extra informatie te verstrekken aan de ouders van 9 uitgelote leerlingen.

Top-12 van scholen

OSVO hanteert sinds 2014 een lotingssysteem dat ervoor moet zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen op een middelbare school van hun voorkeur worden geplaatst. Hiervoor dienen aankomende middelbare scholieren een top-12 van scholen op te stellen. De leerlingen worden vervolgens door OSVO via een computergestuurd lotingsalgoritme aan een school gekoppeld. Loting is noodzakelijk omdat bepaalde scholen in Amsterdam, met name categorale vwo, al langer structureel kampen met meer aanmeldingen dan plaatsen.

Uitgelote kinderen

Door plaatsgebrek werden voor het aankomend schooljaar 44 van de 7638 leerlingen niet geplaatst op een van de 12 scholen die zij op hun voorkeurslijst hadden gezet. De ouders van een aantal van hen spanden hierop een kort geding aan. Volgens hen heeft OSVO onvoldoende gedaan om een succesvolle matching van alle leerlingen mogelijk te maken, door de afgelopen jaren geen extra capaciteit op categorale vwo te realiseren. Ze eisten in een kort geding inzage in de berekeningen en analyses die aan de matching ten grondslag lagen en informatie die inzicht zou kunnen geven in de inspanningen die de afgelopen jaren zijn gepleegd om de scheefgroei tussen aanmeldingen en aanbod terug te dringen.

Eis ouders onvoldoende concreet

De voorzieningenrechter oordeelt nu dat OSVO niet kan worden verplicht de ouders extra informatie te verstrekken. De ouders vroegen in hun eis namelijk niet om concrete documenten, wat wel nodig is voor toewijzing van een dergelijke eis, maar stelden in plaats daarvan aan OSVO een reeks vragen. Op beantwoording daarvan geeft de wet hun geen recht. Bovendien hebben de ouders hun stelling dat OSVO haar werk niet goed heeft gedaan, niet gebaseerd op concrete feiten. Onder die omstandigheden komt de vordering neer op hengelen naar informatie (een fishing expedition), oordeelt de rechter, en ook dat is een reden om de eis van de ouders niet toe te wijzen.

Uitspraken