Laden...

Pro-formazitting mei Marengo informatie voor de pers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Pro-formazitting mei Marengo informatie voor de pers
Amsterdam, 13 mei 2020

Op 18 en 19 mei vindt er in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp een pro-formazitting plaats in de strafzaak Marengo. Ook op 27 en 28 mei zijn zittingsdagen gepland. Deze reeds gereserveerde uitloopdagen worden gebruikt om gedetineerde verdachten die dat wensen, in de gelegenheid te stellen fysiek bij de pro-formabehandeling van hun zaak aanwezig te zijn.

Hiermee maakt de rechtbank gebruik van de verruiming van de coronamaatregelen voor de rechtspraak, die sinds 11 mei van kracht is. Door deze verruiming is het mogelijk om weer meer fysieke zittingen te houden in aanwezigheid van procesdeelnemers. Ook wordt tegemoetgekomen aan de zorgen van een deel van de raadslieden over de geplande behandelwijze van de pro-formazitting, zoals die ruim een maand geleden met de verdediging en de officieren van justitie was gedeeld.

Voorlopige hechtenis

Vanwege de coronamaatregelen worden tijdens de pro-formazitting alleen de zaken behandeld van de verdachten die gedetineerd zijn. Daarbij zullen alleen aspecten worden besproken die betrekking hebben op de voorlopige hechtenis van deze verdachten. De eerste twee zittingsdagen worden de zaken besproken van de verdachten die via een videoverbinding willen deelnemen en de verdachten die hebben aangegeven niet bij de behandeling van hun zaak aanwezig te zijn. Op 27 en 28 mei worden de zaken behandeld van de verdachten die fysiek aanwezig willen zijn. De exacte verdeling van de zaken over de vier dagen volgt nog.

Aanwezigheid van de media

In verband met het coronavirus kan de zitting in de Bunker door slechts een zeer klein aantal journalisten worden bijgewoond. Daarom kan de pers de zitting ook volgen via een live videoverbinding op de rechtbank aan de Parnassusweg. Ook daar geldt evenwel helaas dat de ruimte beperkt is. Bij te veel aanmeldingen kan het zijn dat er maar één plaats per medium beschikbaar is. Journalisten die de zittingen willen volgen, dienen zich voor vrijdag 15 mei om 12.00 uur aan te melden bij de afdeling Voorlichting en Communicatie via e-mail. Geef daarbij aan of u de zitting het liefste bij wil wonen in de Bunker of via de videoverbinding. U hoort daarna zo spoedig mogelijk of en waar u aanwezig kunt zijn. Vanwege het coronavirus kunnen rechtszaken niet worden bijgewoond door publiek.

Opnames van de zitting

Gelet op mogelijke veiligheidsrisico’s voor de procesdeelnemers mogen van de zitting in de Bunker alleen geluidsopnames worden gemaakt. Media die hiervan gebruik willen maken kunnen hiervoor contact opnemen met de afdeling Voorlichting & Communicatie. In de rechtbank aan de Parnassusweg mogen geen beeld- of geluidsopnames worden gemaakt.

Meer informatie

Lees meer over Marengo op de bekende zakenpagina of neem contact op met de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam via 088 361 14 40 of via e-mail. info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl.

Uitspraken