Laden...

Strafzaak Marengo

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Bekende rechtszaken > Strafzaak Marengo

Stand van zaken

Het gerechtshof Amsterdam behandelt het hoger beroep in de zaken van 14 verdachten. De zittingen worden gehouden in het Justitieel Complex Schiphol te Badhoevedorp. In onderstaande agenda staat een planning van de zittingsdagen.

De zittingen in het Marengo-proces zijn openbaar en starten meestal om 10:00 uur. Pers en belangstellenden zijn uitgenodigd om de zittingen bij te wonen. Wij ontvangen dan graag uw aanmelding minimaal 1 werkdag voor aanvang van de zitting.

Zie hier hoe de zaak in eerste aanleg bij rechtbank Amsterdam verliep (2018-2024)

Justitieel Complex Schiphol

Communicatie en persvoorlichting gerechtshof Amsterdam:
Telefoon: 06 52 83 05 25 of 06 25 76 81 69
E-mail: voorlichting-hof-amsterdam@rechtspraak.nl

volg ons op X (Twitter) Volg ons op X (Twitter)

Fase van deze zaak

 1. Pro-formazittingen
  rechtbank Actuele fase
 2. Inhoudelijke behandeling
  rechtbank Toekomstige fase
 3. Uitspraak
  rechtbank Toekomstige fase
 4. Pro-forma en regiezittingen
  gerechtshof Actuele fase
 5. Inhoudelijke behandeling
  gerechtshof Toekomstige fase
 6. Uitspraak
  gerechtshof Toekomstige fase

Ontwikkelingen in het hoger beroep

Datum
Omschrijving
Meer informatie
Zittingsblok 1:
8, 9, 11 april en 8 mei 2024
De start van het hoger beroep Marengo was op 8 april 2024. In het eerste zittingsblok zijn praktische zaken rondom de behandeling van het hoger beroep besproken. Tevens zijn er verzoeken gedaan in het kader van voorlopige hechtenis en zijn er preliminaire verweren gevoerd en verzoeken ingediend.

Het hof heeft op 11 april beslist op de verzoeken in het kader van voorlopige hechtenis en op 8 mei op de preliminaire verweren en verzoeken. 

Beslissingen:
ECLI:NL:GHAMS:2024:904
ECLI:NL:GHAMS:2024:905
ECLI:NL:GHAMS:2024:1274

De beslissingen staan hier nader uitgelegdZittingsblok 2: 
24 juni - 19 juli 2024
Inhoud: regiezitting – bespreken verzoeken 
 
maandag 24 juni, 10:00 uur
woensdag 26 juni, 10:00 uur
maandag 1 juli, 10:00 uur
donderdag 4 juli, 10:00 uur
woensdag 10 juli, 10:00 uur en 14:00 uur
donderdag 11 juli: mogelijkheid tot aansluiten bij verzoeken gedaan in andere zaken 
(de eerder aangekondigde zitting van 12 juli vervalt)
vrijdag 19 juli, 13:00–13:30 uur: beslissingen op de verzoeken
Beslissingen:
volgt

De beslissingen staan hier nader uitgelegd

Het persbericht is hier te lezen

Agenda vervolg hoger beroep (onder voorbehoud van wijzigingen)

Data
Omschrijving
Blok 3 : 23 sept - 4 okt 2024 volgt
Blok 4 : 9 - 20 dec 2024
volgt

 Meer informatie

>Alles uitklappen
 • In dit onderzoek heeft de rechtbank na een jaren durend proces in februari van dit jaar in de zaken van zeventien verdachten gevonnist. In de zaken van veertien verdachten is hoger beroep ingesteld. In een aantal zaken zijn soms ook zeer zware straffen opgelegd (in drie gevallen een levenslange gevangenisstraf), in andere zaken zijn ook (deel)vrijspraken gevolgd.

 • Bij de beoordeling van al die verzoeken heeft het hof vanzelfsprekend goed gelet op de belangen van zowel de verdachten als van de officier van justitie bij het hoger beroep. Maar ook heeft het hof gelet op de wet.

  Bij de behandeling van de zaken in hoger beroep ligt het accent vooral op de geschilpunten die door de verdachte of door de officier van justitie naar voren zijn gebracht nadat het hoger beroep is ingesteld. Dat betekent voor de zaak in hoger beroep dat er weliswaar een nieuwe ronde is ingegaan, maar ook dat wordt voortgebouwd op alles wat de behandeling door de rechtbank heeft opgeleverd. Dat laatste is van belang, omdat veel getuigen om wie door de raadslieden is verzocht al eerder door de onderzoeksrechter of de rechtbank zijn gehoord. Het hof heeft steeds onderzocht of er goede redenen zijn om getuigen die al eerder door de rechter zijn gehoord in hoger beroep nóg een keer op te roepen.

 • In de Marengo-zaak springt een aantal onderwerpen in het oog. De positie van de zogenaamde kroongetuige B. neemt een centrale positie in. Deze kroongetuige is ook één van de verdachten. Hij heeft verklaard over eigen betrokkenheid bij verschillende misdrijven, waaronder de moord op R. Scekic in 2016.

  In ruil voor het afleggen van verklaringen tegen de andere verdachten in de Marengo-zaak heeft de officier van justitie de strafeis in zijn zaak gehalveerd tot 10 jaren. De rechtbank heeft hem voor die moord en ook nog andere feiten veroordeeld en heeft de strafeis overgenomen.

  Door een aantal verdachten is gesteld dat de overeenkomst die de Staat met B. heeft gesloten niet deugt. Er zouden aanwijzingen zijn voor aan hem gedane toezeggingen en aan hem verleende gunsten die veel verder gaan dan die halvering van de strafeis. De controle op de overeenkomst met B. wordt naar hun zeggen extra bemoeilijkt doordat het Openbaar Ministerie (mogelijk) ook afspraken onder de pet houdt, daarbij ten onrechte schermend met het belang dat het vrijgeven van nog meer informatie de veiligheid van deze kroongetuige in gevaar brengt. En aan het hof is overweging gegeven de belangrijkste vragen over dit onderwerp al nu aan de Hoge Raad ter beantwoording voor te leggen. Dan kan het hof die antwoorden vervolgens gelijk betrekken bij de behandeling van de zaak in hoger beroep. Dat is de mening van de verdediging in een aantal zaken.

  Daartegenover stelt het Openbaar Ministerie dat de deal met de kroongetuige niet in strijd met de wet is gesloten. Er is gehandeld overeenkomstig de regeling in de wet, en de uitleg die daaraan ook door de Hoge Raad wordt gegeven, aldus het Openbaar Ministerie.

  Voorts zal ook in hoger beroep de betrouwbaarheid van de door de getuige B. afgelegde verklaringen één van de centrale onderwerpen van debat zijn. De standpunten van het Openbaar Ministerie en de verdediging in de meeste zaken staan op dat punt tegenover elkaar.