Spoedstukken kort gedingen vanaf 1 januari 2019 per e-mail

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Spoedstukken kort gedingen vanaf 1 januari 2019 per e-mail
Amsterdam, 31 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 kunnen spoedstukken voor het Team Kort geding civiel ook per e-mail worden ingediend. Gedurende een overgangsperiode van 3 maanden blijft de fax nog in gebruik.

Dit betekent dat vanaf genoemde datum processtukken op de volgende manier kunnen worden aangeboden:

• digitaal per e-mail in enkelvoud (spoedstukken)
• in papieren vorm (overige processtukken)

Aan het indienen van spoedstukken per e-mail zijn de volgende voorwaarden verbonden:

• Alleen pdf-bestanden worden als bijlage geaccepteerd.                        
• De e-mail mag geen links bevatten naar informatie die moet worden gedownload.
• De e-mail en bijlage(n) mogen bij elkaar niet groter zijn dan 30 MB.
• Aanvragen voor een kort geding en een beslagrekest mogen – inclusief producties – uit maximaal 40 pagina’s bestaan. Het is niet toegestaan om processtukken die dit maximum overschrijden, in twee of meer e-mails in te dienen.
• Processtukken moeten bestemd zijn voor een procedure die binnen 5 werkdagen op zitting wordt behandeld (de datum van de zitting telt niet mee). Ook hiervoor geldt dat de processtukken inclusief producties uit maximaal 40 pagina’s mogen bestaan (NB: let wel op de 24-uurs termijn die in de procesreglementen is genoemd).

Naast de hiervoor genoemde spoedstukken kan ook alle correspondentie per e-mail worden ingediend.

Vanaf 1 januari 2019 zijn de volgende emailadressen beschikbaar:

kortgedingciviel.rb-ams@rechtspraak.nl
beslagrekesten.rb-ams@rechtspraak.nl

Kijk voor meer informatie op de pagina van Team Kort geding.

Uitspraken

Meest gelezen berichten