Overzicht van zaken die per afdeling worden behandeld

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Regels en procedures > Overzicht van zaken die per afdeling worden behandeld

Overzicht van de categorieën van zaken die per afdeling/team worden behandeld

als bedoeld in artikel 4, 1e lid, van het Bestuursreglement van de rechtbank Amsterdam, vastgesteld in de vergadering van het gerechtsbestuur van 27 november 2013

 

Afdeling Publiekrecht

Team A Bestuursrecht

 • Sociale zekerheid EK en MK
 • Lagere en centrale overheid
 • Voorlopige voorzieningen, alle categorieën
 • Vreemdelingenbewaring incl. TKB en IV1
 • Overige

Team B Bestuursrecht

 • Vreemdelingenzaken EK en MK
 • Sociale zekerheid EK en MK
 • Lagere en centrale overheid EK en MK
 • Overige

Zittingsteam 1 straf

 • Megazaken
 • LP-zaken
 • FP-zaken
 • PR zaken gedetineerd
 • PR zaken niet gedetineerd
 • MK zaken gedetineerd
 • MK zaken niet gedetineerd
 • Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK)
 • Raadkamer gevangenhouding
 • Ontnemingen
 • Overtredingen

 

Zittingsteam 2 straf

 • Megazaken
 • PR zaken gedetineerd
 • PR zaken niet gedetineerd
 • MK zaken gedetineerd
 • MK zaken niet gedetineerd
 • Raadkamer gevangenhouding
 • TBS verleningen
 • Ontnemingen
 • Overtredingen
 • Raadkamer rekesten

Zittingsteam 3 straf

 • Megazaken
 • LP zaken
 • PR zaken gedetineerd
 • PR zaken niet gedetineerd
 • MK zaken gedetineerd
 • MK zaken niet gedetineerd
 • Raadkamer gevangenhouding
 • Ontnemingen
 • Overtredingen
 • Europees arrestatiebevel
 • Mensenhandel

Kabinet RC

Alle RC-gerelateerde zaken als

 • strafrechtelijk vooronderzoek
 • getuigenverhoren
 • voorgeleidingen, huiszoekingen
 • bijzondere machtigingen
 • regiebijeenkomsten
 • bezwaarschriftprocedures rondom
 • processtukken
 • Supersnelrecht

 

Afdeling Privaatrecht

Team handelszaken 1

 • Grondzaken
 • Faillissementsrecht
 • Bank- en effectenrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Ontslag statutair directeur
 • Vastgoed
 • Aanbestedingszaken
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Verzoeken noodregeling ex art. 3:160 Wft
 • Onrechtmatige daad
 • Verbintenissenrecht
 • Alle overige civiele zaken > € 25.000,-

Team handelszaken 2

 • Erfrecht
 • Intellectuele eigendom en ICT
 • Gezondheidsrecht, incl. letselschade
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Mededingingszaken
 • Aanbestedingszaken
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Vervoerszaken
 • Verzekeringszaken
 • Beroepsaansprakelijkheid arts
 • Verbintenissenrecht
 • Onrechtmatige daad
 • Alle overige civiele zaken > € 25.000,-

Team kort geding

 • Civiele zaken waarin een voorlopige voorziening wordt gevraagd
 • Civiele rekesten (waaronder beslagrekesten; arbitrale vonnissen; executoriale verkoop onroerende zaak; advocatendeclaraties)

 

Team insolventie

 • Insolventies rechtspersonen
 • Insolventies natuurlijke personen
 • RC noodregeling ex art. 3:160 Wft

Team familie & jeugd

 • Huwelijk / Partnerschap
 • Gezag, omgang, woonplaats
 • Ondertoezichtstelling
 • Uithuisplaatsing
 • Scheiding c.a.
 • Levensonderhoud
 • Adoptie
 • Verhaal bijstand
 • Burgerlijke Stand
 • Voogdij overige
 • Wet op de jeugdzorg
 • Erkenning / ontkenning vaderschap
 • Verdeling / verrekening
 • BOPZ
 • Huisverbod
 • Overige familiezaken
 • Jeugdstrafzaken gedetineerd EK, MK en mega
 • Jeugdstrafzaken niet gedetineerd EK. MK en mega
 • Raadkamer rekesten
 • Verzoekschriften ex. art. 74 Wet op de Lijkbezorging

Team kanton kamers A/D en B/C

Alle RC-gerelateerde zaken als

 • Civiele zaken tot € 25.000,- (waaronder consumenten- en agentuurzaken)
 • Arbeidszaken
 • Huurzaken
 • Pachtzaken
 • Kort gedingzaken
 • Familiezaken (bewind, curatele en mentorschap)
 • Wet Mulder-zaken
 • Overtredingen (o.a. leerplichtzaken)