Laden...

Overzicht van zaken die per afdeling worden behandeld

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Regels en procedures > Overzicht van zaken die per afdeling worden behandeld

Afdeling Publiekrecht

Overzicht van de categorieën van zaken die per afdeling/team worden behandeld als bedoeld in artikel 4, lid 1, van het Bestuursreglement van de rechtbank Amsterdam, vastgesteld op 17 december 2018.

Team A Bestuursrecht

 • Sociale zekerheid EK en MK
 • Lagere en centrale overheid
 • Overige zaken

Team B Bestuursrecht

 • Vreemdelingenzaken EK en MK
 • Voorlopige voorzieningen, alle categorieën
 • Vreemdelingenbewaring incl. terugkeerbesluit en inreisverbod
 • Sociale zekerheid EK en MK
 • Lagere en centrale overheid EK en MK
 • Overige zaken

Zittingsteam 1 straf

 • Megazaken
 • LP-zaken
 • FP-zaken
 • PR zaken gedetineerd
 • PR zaken niet gedetineerd
 • MK zaken gedetineerd
 • MK zaken niet gedetineerd
 • Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK)
 • Raadkamer gevangenhouding
 • Ontnemingen
 • Overtredingen

 

Zittingsteam 2 straf

 • Megazaken
 • LP zaken
 • PR zaken gedetineerd
 • PR zaken niet gedetineerd
 • MK zaken gedetineerd
 • MK zaken niet gedetineerd
 • Raadkamer gevangenhouding
 • Tbs verlengingen
 • Ontnemingen
 • Overtredingen
 • Raadkamer rekesten
 • ISD
 • Verkeersrecht

Zittingsteam 3 straf

 • Megazaken
 • LP zaken
 • PR zaken gedetineerd
 • PR zaken niet gedetineerd
 • MK zaken gedetineerd
 • MK zaken niet gedetineerd
 • Raadkamer gevangenhouding
 • Ontnemingen
 • Overtredingen
 • IRK-zaken
 • Mensenhandel

Kabinet RC

Strafrechtelijk vooronderzoek in alle zaken zoals:

 • Getuigenverhoren
 • Voorgeleidingen
 • Doorzoekingen
 • Bijzondere machtigingen
 • Regiebijeenkomsten
 • Bezwaarschriftprocedures rondom processtukken
 • Supersnelrecht
 • Snelrecht niet gedetineerd

 

Afdeling Privaatrecht

Team handelszaken

Civiele zaken vanaf 25.000 waaronder:
 • Grondzaken
 • Faillissementsrecht
 • Bank- en effectenrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Ontslag statutair directeur
 • Vastgoed
 • Aanbestedingszaken
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Verzoeken noodregeling ex art. 3:160 Wft
 • Erfrecht
 • Intellectueel eigendom en ICT
 • Gezondheidsrecht incl. letselschade
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Mededingingszaken
 • Aanbestedingszaken
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Vervoerszaken
 • Verzekeringszaken
 • Beroepsaansprakelijkheid arts
 • Zaken als bedoeld in art. 30r Rv (Netherlands Commercial Court)  
 • Alle overige civiele zaken > € 25.000,-

Team kort geding

 • Civiele zaken waarin een voorlopige voorziening wordt gevraagd
 • Civiele rekesten (waaronder beslagrekesten; arbitrale vonnissen; executoriale verkoop onroerende zaak; advocatendeclaraties)

Team familie & jeugd

 • Huwelijk / Partnerschap
 • Gezag, omgang, woonplaats
 • Ondertoezichtstelling
 • Uithuisplaatsing
 • Scheiding c.a.
 • Levensonderhoud
 • Adoptie
 • Verhaal bijstand
 • Burgerlijke Stand
 • Voogdij overige
 • Wet op de jeugdzorg
 • Erkenning / ontkenning vaderschap
 • Verdeling / verrekening (verzoekschriften)
 • BOPZ
 • Huisverbod
 • Overige familiezaken
 • Jeugdstrafzaken gedetineerd EK, MK en mega
 • Jeugdstrafzaken niet gedetineerd EK. MK en mega
 • Raadkamer gevangenhouding
 • Strafrechtelijk vooronderzoek in alle jeugdstrafzaken

 

Team insolventie

 • Insolventies rechtspersonen
 • Insolventies natuurlijke personen
 • RC noodregeling ex art. 3:160 Wft

Team kanton

 • Civiele zaken tot € 25.000,- (waaronder consumenten- en agentuurzaken)
 • Arbeidszaken
 • Huurzaken
 • Pachtzaken
 • Kort geding zaken
 • Familiezaken (bewind, curatele en mentorschap)
 • Wet Mulder-zaken
 • Overtredingen (oa leerplichtzaken)