Laden...

Zittingsroosters rechtbank Amsterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Amsterdam > Zittingsrooster

Zittingen rechtbank Amsterdam

Op de zittingsroosters van de rechtbank Amsterdam ziet u per rechtsgebied vermeld staan op welke werkdagen en tijdstippen de zittingen zijn. Als belangstellende kunt u een zitting bijwonen, tenzij erbij staat dat een zitting niet openbaar is.

Kanton

Zittingen waarin de kantonrechter dagvaardingen behandelt, heten rolzittingen. Deze zijn ingedeeld naar de beginletter van de gedaagde:

Letterverdeling 2024

dinsdag 10.00 uur
de letters F, I, K, O, R, S, T, Y en Z
donderdag 10.00 uurde letters B, D, E, H, J, N, P, U en W
vrijdag 10.00 uur
de letters A, C, G, L, M, Q, V en X

De volgende delen van namen tellen voor de indeling niet mee.

  • nv, bv, vennootschap onder firma, naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vereniging, stichting, gemeente
  • lidwoorden, voorzetsels of letters vóór namen, zowel van natuurlijke als rechtspersonen
  • uitdrukkingen zoals erven, gebroeders, weduwe

In specifieke situaties wordt de dag van de zitting als volgt bepaald.

Meer dan één rechtspersoon gedagvaardAanvangsletter van de naam die alfabetisch de voorrang heeft
Rechtspersonen die uitsluitend tot bijstand en/of machtiging van anderen mede gedagvaard zijnBlijven buiten beschouwing
Dagvaarding van de gezamenlijke erfgenamen, zonder vermelding van hun namenNaam van de persoon die de erfenis nalaat is beslissend
Dagvaarding van wettelijke vertegenwoordigers Naam van de vertegenwoordiger is beslissend
Verzetszaak Behandeld door de kantonrechter bij wie de zaak volgens de letterverdeling moet worden aangebracht

De griffier zorgt voor een behoorlijke verdeling van de zaken uit hoofde van artikel 96 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

 

Contact

Correspondentie in dagvaardingszaken kunt u richten aan:

Rechtbank Amsterdam
Roladministratie kamer voor kantonzaken
Postbus 70515
1007 KM Amsterdam

Telefoon: 088 361 14 28
Veilig mailcontact met Postbureau team kanton (zivver.com)

Op de behandeling van zaken is het Landelijk procesreglement voor kantonzaken van toepassing:


 

 

Civiel recht

Bij civiel recht worden dagvaardingszaken behandeld op de rolzitting. Deze rolzittingen worden uitsluitend gehouden op woensdag om 10.00 uur.

Overige zittingen voor civiele zaken (zoals comparities, enquêtes en pleidooien) vinden elke werkdag plaats om 9:30 uur, 11:00 uur, 13:30 uur of 15:00 uur.

Bestuursrecht

Zittingen voor bestuurszaken vinden elke werkdag plaats.

Strafrecht

  • Zittingen van de politierechter (die zaken behandelt waarvoor maximaal 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist): elke werkdag vanaf 9:00 uur en 13:30 uur
  • Zittingen van de meervoudige kamer (3 rechters die zaken behandelen waarvoor meer dan 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist en ingewikkelde strafzaken): elke werkdag vanaf 9:00 uur en 13:30 uur
  • Als het om een minderjarige verdachte gaat, dan vindt de behandeling achter gesloten deuren plaats
  • Zittingen van openbare IRK MK-zaken: dinsdag en donderdag van 9:00  tot 17:00 uur overleveringen en uitleveringen.