Rechtsgebieden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Organisatie en contact > Rechtsgebieden

Strafrecht

rechter 

In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden.

Er zijn verschillende soorten rechters die strafbare feiten berechten, zoals een politierechter of kinderrechter. Een kantonrechter behandelt binnen het strafrecht alleen lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen).

Civiel recht

drie rechters in een rechtszaal 

In het civiel recht gaat het om conflicten tussen:

  • particulieren onderling
  • organisaties onderling
  • particulieren en organisaties

Afhankelijk van het onderwerp en/of het bedrag van het conflict, gaat u naar de civiele rechter of kantonrechter.

Bestuursrecht

rechter achter computerscherfm 

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Als u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan, bezwaar heeft gemaakt en dit is afgewezen, kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.


Jeugdrecht

Informatie speciaal voor mensen onder de 18 jaar (minderjarigen) vindt u op de pagina’s onder de rechtsgebieden strafrecht en civiel recht.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum