Laden...

Beslissing in kort geding slachterijen offerfeest 2020

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Beslissing in kort geding slachterijen offerfeest 2020
Den Haag, 27 juli 2020

In de zaak van twee slachterijen uit Harderwijk en Nijkerk tegen de de Staat der Nederlanden (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (NVWA)) heeft de rechter in kort geding spoedshalve een verkort vonnis gewezen.

Achtergrond

De slachterijen eisen dat de NVWA alsnog toestemming geeft om te mogen slachten in het kader van het offerfeest, eind deze week. Volgens de NVWA schieten de bedrijven echter tekort in hun plan van aanpak voor een corona-veilige werkomgeving voor personeel en toezichthouders.

Beslissing

De kortgedingrechter veroordeelt de NVWA de aanmelding van de slachterijen, met inbegrip van het door hen ingediende herziene plan van aanpak van 20 juli 2020, alsnog te beoordelen. De rechter bepaalt dat indien voormelde documentatie volgens de NVWA niet toereikend is om eisers als slachthuis toe te laten tot deelname aan het offerfeest 2020, de NVWA onverwijld in constructief overleg dient te treden om te bezien welke aanpassingen nog nodig zijn en hoe die kunnen worden gerealiseerd.

De NVWA wordt veroordeeld in de kosten van dit geding en het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad.

Het uitgewerkte vonnis zal zo spoedig mogelijk op www.rechtspraak.nl worden gepubliceerd.

Uitspraken