Laden...

Geen verdere heropening van winkels

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Geen verdere heropening van winkels
Den Haag, 12 maart 2021

De rechtbank Den Haag heeft vandaag de vordering van INretail tot het – al dan niet onder ruimere voorwaarden - openstellen van winkels afgewezen. Volgens INretail is verlengde sluiting van de winkels onrechtmatig, maar volgens de voorzieningenrechter kon de Staat voor deze maatregel kiezen en is die dus niet onrechtmatig.

Gevolgen sluiting

De sluiting van winkels heeft enorme economische en sociale schade tot gevolg en levert ook forse gezondheidsrisico's op voor de ondernemers. Volgens INretail zijn die belangen door de Staat niet of niet voldoende meegewogen. Ook is volgens INretail het nut en noodzaak van de maatregel niet gebleken en zijn minder vergaande maatregelen mogelijk.

Versoepelingen

Volgens de voorzieningenrechter is niet gebleken dat de Staat evident onjuiste afwegingen en/of evident onjuiste beleidskeuzes heeft gemaakt. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft onderzocht of er bij de huidige stand van zaken ruimte is voor versoepelingen. Op verzoek van de Staat is daarbij specifiek gekeken naar de situatie van de winkeliers. Volgens het OMT is er  eigenlijk geen ruimte voor versoepelingen en de Staat mag op de adviezen van het OMT afgaan. Toch heeft de Staat vanwege de grote maatschappelijke roep om perspectief enkele versoepelingen toegestaan. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de Staat bij die versoepelingen de focus op het onderwijs en de jongeren heeft mogen leggen en de versoepelingen voor de betreffende winkeliers heeft mogen beperken tot het toestaan van click en collect (bestellen en afhalen) en winkelen op afspraak.

Uitspraken